Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE wkrótce przystąpią do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań

11 lutego 2020, 15:03

PSE wkrótce przystąpią do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań
Jeszcze w lutym odbędą się testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN). Jeżeli przebiegną one pomyślnie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystąpią do regularnej, operacyjnej działalności w IN.

Polski operator systemu przesyłowego spełnił już wszystkie formalne i techniczne wymagania stawiane przed członkami projektu International Grid Control Cooperation (IGCC), w ramach którego wdrażany jest mechanizm IN. PSE przeszły także testy na środowisku testowym. Ostatnim krokiem są testy na środowisku produkcyjnym, które są zaplanowane na  12-14  lutego. Po ich pozytywnym zakończeniu PSE będą mogły operacyjnie przystąpić do IN.

IN jest procesem prowadzonym w czasie rzeczywistym przez europejskich operatorów systemów przesyłowych i zapobiega aktywacji regulacji wtórnej w przeciwnych kierunkach oraz umożliwia rozliczenie kosztów niezbilansowania. Mechanizm IN ma na celu obniżenie kosztów bilansowania połączonych systemów elektroenergetycznych.

Obowiązek przystąpienia PSE do mechanizmu IN wynika z Rozporządzenia Komisji (EU) 2017/2195 z  dnia 23.11.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Guideline on Electricity Balancing, EBGL). Zgodnie z art. 22 EBGL do mechanizmu IN muszą przystąpić wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych, którzy realizują proces automatycznej regulacji częstotliwości wtórnej (aFRR).

Obecnie w projekt IGCC operacyjnie zaangażowani są operatorzy z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii, Danii, Belgii, Holandii, Czech, Chorwacji, Słowenii i Włoch.