Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE z międzynarodowym certyfikatem ciągłości działania

10 lipca 2019, 10:19

PSE z międzynarodowym certyfikatem ciągłości działania
System zarządzania ciągłością działania w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych zapewnia utrzymanie przesyłu energii elektrycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – to wniosek z audytu przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów. Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający, że spełnia międzynarodowe normy w tym zakresie.

Niezależni eksperci w maju i czerwcu prowadzili obserwacje i wywiady z pracownikami PSE w czterech miastach oraz analizowali dokumenty i procedury obowiązujące w spółce. Na tej podstawie audytorzy potwierdzili, że PSE spełniają wymagania normy PN-EN ISO 22301:2012, dotyczącej systemów zarządzania ciągłością działania.

– Zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to podstawowy cel działalności PSE. Dlatego tak ważne jest przewidywanie wszelkich wydarzeń mogących zakłócić funkcjonowanie spółki – mówi Marcin Biecek, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w PSE. – Przykładamy szczególną wagę do zachowania ciągłości działania w różnych warunkach i staramy się przygotować na każdą ewentualność. Robimy to, by zapobiegać incydentom lub ograniczyć ich wpływ na pracę systemu – dodaje.

Certyfikat jest ważny do 2021 roku. Po tym czasie konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej weryfikacji, potwierdzającej gotowość Operatora Systemu Przesyłowego do zachowania ciągłości działania.