Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE zawarły kolejne umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok

16 grudnia 2019, 15:51

PSE zawarły kolejne umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok
13 grudnia br., Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z dwoma wykonawcami umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego IV - Obszary. Łącznie zakontraktowano 25,5 MW wolumenu mocy dyspozycyjnej, która będzie mogła być zredukowana na polecenie OSP.

Usługę DSR w ramach Programu Gwarantowanego - Obszary, w okresie od 1.04 do 30.09.2020 r., będą świadczyć dwie firmy: Enspirion Sp. z o.o. oraz Enel X Polska Sp. z o.o. Usługa będzie realizowana na 5 obszarach, których granice zostały określone przez OSP jako zbiór wybranych stacji elektroenergetycznych (Pakiet 2L – Poznań, Pakiet 3L – PAK, Pakiet 4L – Łódź, Pakiet 5L – Lublin - Zamość, Pakiet 6L – Zielona Góra). Wprowadzenie parametru lokalizacyjnego pozwala operatorowi systemu przesyłowego zarządzać usługą DSR w sposób bardziej efektywny.

Zakontraktowany wolumen mocy w ramach Programu Gwarantowanego - Obszary:
 
Pakiet 2L
(Poznań)
Kontrahent Zakontraktowany wolumen mocy [MW]
Enspirion Sp. z o.o. 1,5
Enel X Polska Sp. z o.o. 1
Pakiet 3L
(PAK)
Kontrahent Zakontraktowany wolumen mocy [MW]
Enspirion Sp. z o.o. 2,9
Enel X Polska Sp. z o.o. 8
Pakiet 4L
(Łódź)
Kontrahent Zakontraktowany wolumen mocy [MW]
Enspirion Sp. z o.o. 2,3
Pakiet 5L
(Lublin - Zamość)
Kontrahent Zakontraktowany wolumen mocy [MW]
Enspirion Sp. z o.o. 8
Pakiet 6L
(Zielona Góra)
Kontrahent Zakontraktowany wolumen mocy [MW]
Enspirion Sp. z o.o. 1,8
 

Informacja o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach dostępna jest na platformie zakupowej PSE, pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polski realizują zadania wynikające z ustawy - Prawo energetyczne. Podstawowym obowiązkiem OSP jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a także zakup usług systemowych niezbędnych do  prawidłowego funkcjonowania i niezawodności pracy tego systemu. Jednym z narzędzi służących PSE do realizacji wskazanych w ustawie zadań są tzw. usługi DSR, czyli usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach.

Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.