Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE zawarły umowy ramowe z wykonawcami wyłonionymi w dwóch postępowaniach na roboty budowlano-montażowe

19 stycznia 2023, 11:01

PSE zawarły umowy ramowe z wykonawcami wyłonionymi w dwóch postępowaniach na roboty budowlano-montażowe
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały umowy ramowe z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe. PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln zł.

Umowy zawarto po zakończeniu dwóch postępowań. W pierwszym, o wartości prawie 15 mln zł, po raz pierwszy mogły wziąć udział firmy, które dotychczas nie zajmowały się infrastrukturą najwyższych napięć. Są to przedsiębiorstwa z doświadczeniem w pracach na instalacjach o napięciu 110 kV, a nie – jak dotychczas – wyłącznie 220 i 400 kV. Firmy te musiały wykazać się stosownymi dla branży budowlano-montażowej kompetencjami i kwalifikacjami, a także rocznym obrotem na poziomie co najmniej miliona złotych.

Podpisano umowy z 12 firmami:

 • Elbudbis Sp. z o. o. (Warszawa)
 • Elfeko S.A. (Gdynia)
 • ELMO S.A. (Siedlce)
 • Eltel Networks Energetyka S.A. (Olsztyn)
 • Grinea Sp. z o.o. (Rzeszów)
 • Konsorcjum firm: ESIX Sp. z o. o. (Wrocław), P.U.H. El Professional Mariusz Maszota (Gdynia)
 • MLElectric Sp. z o.o. (Rzeszów)
 • PBE Elbud w Katowicach Sp. z o. o.
 • PILE ELBUD S.A. (Kraków)
 • SPIE Elbud Gdańsk S.A.
 • Victor Energy Sp. z o. o. (Warszawa)
 • Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o. o. (Zgierz).

– Zatwierdzony przez Prezesa URE Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2023-2032 przewiduje znaczącą rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej zarządzanej przez PSE. Łączne nakłady na ten cel sięgają ponad 32 mld złotych. Przy tak dużych planach inwestycyjnych, zależy nam na rozbudowie portfela wykonawców współpracujących z PSE. Istotne, aby przy naszych inwestycjach mogły rozwijać się także firmy, które wcześniej nie pracowały przy infrastrukturze najwyższych napięć. To korzyść zarówno dla nas jako inwestora, jak i całego rynku wykonawczego – mówi wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha.

Poszczególne zlecenia udzielane wyłonionym w postępowaniu firmom będą mogły obejmować nie tylko samo wykonanie robót budowlanych dla stacji elektroenergetycznych i podejść liniowych, lecz także m.in. inwentaryzację, opracowanie dokumentacji technicznej, obsługę dostaw czy przebudowę obiektów.

Umowa ramowa dotyczy zarówno nowych zadań inwestycyjnych, jak również wsparcia lub przyspieszenia prac częściowo zrealizowanych. Dlatego zlecenia mogą obejmować także np. opracowanie dokumentacji zamiennej czy dokończenie prac na danym obiekcie.

W efekcie drugiego postępowania, PSE zawarły umowy ramowe na prace o łącznej wartości 550 mln zł. Prace zlecane szczegółowymi zamówieniami w ramach tych umów dotyczyć będą robót na obiektach najwyższych napięć (czyli 400 kV i 220 kV) i związane będą przede wszystkim z priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi, które wymagają pilnego przyłączenia linii lub stacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W ramach tego postępowania PSE zawarły umowę z następującymi podmiotami: 

 • BUDIMEX S.A. (Warszawa),
 • Elbudbis Sp. z o. o. (Warszawa),
 • Elfeko S.A. (Gdynia),
 • Eltel Networks Energetyka S.A. (Olsztyn),
 • Konsorcjum Grinea Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o.,
 • Konsorcjum PILE ELBUD S.A. (Kraków) i ERBUD S.A. (Warszawa),
 • Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o. o. i ENPROM Sp. z o.o. (Warszawa),
 • Mota-Engil Central Europe S.A. (Kraków),
 • SPIE Elbud Gdańsk S.A. (Gdańsk),
 • Victor Energy Sp. z o. o. (Warszawa).

Poszczególne zamówienia mogą obejmować m.in. budowę albo modernizację linii i stacji elektroenergetycznych (w tym podejść liniowych), jak i przebudowę obiektów skrzyżowanych lub zbliżonych. Przedmiotem zleceń będą także m.in. wykonanie inwentaryzacji i przedmiaru, opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie dokumentacji formalnej (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, względnie rozbiórkę), a także dostawa urządzeń i materiałów bądź obsługa dostaw inwestorskich PSE.