Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Publiczne konsultacje oraz warsztaty w sprawie opracowanych przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy oraz propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń

28 lutego 2018, 14:54

Publiczne konsultacje oraz warsztaty w sprawie opracowanych przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy oraz propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) rozpoczęli konsultacje publiczne:

  • propozycji dotyczącej metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy, zgodnie z art. 75 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL) oraz
  • propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń, zgodnie z art. 84 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 6 ust. 3 lit. c) SO GL.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 SO GL wszyscy OSP są zobowiązani do wspólnego opracowania propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy. Metoda ma na celu ujednolicenie analiz bezpieczeństwa pracy systemu przynajmniej dla obszaru synchronicznego i powinna, pomiędzy innymi, objąć metody oceny wpływu elementów sieciowych i znaczących użytkowników sieci (SGU), zasady wspólnej oceny ryzyka, zasady oceny i postępowania w razie niepewności wytwarzania/odbioru, wymogi dotyczące koordynacji wymiany danych pomiędzy regionalnymi koordynatorami bezpieczeństwa (RSC) oraz roli ENTSO-E w zakresie zarządzania narzędziami, poprawie zasad dotyczących jakości danych oraz monitorowania metodyki/analiz bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 SO GL wszyscy OSP są zobowiązani do wspólnego opracowania metody dla koordynacji wyłączeń, określającej, co najmniej do obszaru synchronicznego, jakościowe i ilościowe parametry definiujące wpływ wyłączeń na obszar regulacyjny danego OSP, dostępność jednostek wytwórczych, odbiorów lub elementów sieci, zlokalizowanych w systemie przesyłowym, dystrybucyjnym oraz połączonych pośrednio/bezpośrednio do obszaru innego OSP.

Zakończenie konsultacji obu powyższych propozycji nastąpi w dniu 6 kwietnia br.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowych konsultacji dostępne są na stronie ENTSO-E:

W celu zapoznania uczestników rynku z opracowanymi propozycjami oraz pozyskania ich opinii, w dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli odbędzie się warsztat dla uczestników rynku, dedykowany obu przedmiotowym propozycjom.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny do dnia 14 marca 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod załączonym linkiem:
https://www.entsoe.eu/news-events/events/Pages/Events/System-Operation-Guideline-implementation.aspx?EventWorkshopId=365