Powrót

Publiczne konsultacje propozycji dotyczącej określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control) zgodnie z art. 141 ust. 2 Wytycznych SO GL

30 listopada 2017, 16:52

Publiczne konsultacje propozycji dotyczącej określania bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC - ang. load frequency control) zgodnie z art. 141 ust. 2 Wytycznych SO GL

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dokumentów dotyczących określania bloków LFC w poszczególnych obszarach synchronicznych Europy Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Północnej Irlandii, zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL). Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 29 grudnia br.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne pod linkami na stronie ENTSO-E