Powrót

Publiczne konsultacje propozycji metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych w Baltic CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)

22 sierpnia 2017, 11:15

Publiczne konsultacje propozycji metodyki wyznaczania zdolności przesyłowych w Baltic CCR (regionie wyznaczania zdolności przesyłowych)
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Baltic CCR rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody wyznaczania zdolności przesyłowych w Baltic CCR zgodnie z art. 20 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbywają się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 11 września 2017 r. Propozycja obejmuje metodę wyznaczania zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego w Baltic CCR.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:

https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-ccm-proposal/consult_view/