Powrót

Publiczne konsultacje zasad nominacji Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) w ramach rezerwacji ZPW z przetargów długoterminowych

27 czerwca 2017, 14:03

Publiczne konsultacje zasad nominacji Zdolności Przesyłowych Wymiany Międzysystemowej (ZPW) w ramach rezerwacji ZPW z przetargów długoterminowych

PSE S.A. oraz pozostali operatorzy zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji zasad nominacji ZPW zgodnie z Artykułem 36 Regulacji FCA.
Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 18 sierpnia 2017 r. W przypadku Polski propozycja obejmuje dotychczasowe zasady nominacji dla byłego już regionu CEE dla połączeń synchronicznych KSE dla rezerwacji ZPW z przetargów rocznych i miesięcznych.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E (https://consultations.entsoe.eu/markets/nom-ptrs/).