Powrót

Publikacja dokumentu \"Interfejsu Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej

11 grudnia 2006, 00:00

Publikacja dokumentu \"Interfejsu Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\" w ramach standardów stacji specyfikacji funkcjonalnej
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych dokument \"Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na Stacji NN\"

Powyższa standardowa specyfikacja funkcjonalna umieszczona jest w dziale Dla klienta » Dokumenty do pobrania » Standardy sieci przesyłowej

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących w/w standardów na podane poniżej kontakty:

 1. na adres e-mailowy: standardy.sp@pse-operator.pl
 2. pocztą na adres:
  PSE-Operator S.A.
  Departament Infrastruktury Sieciowej
  ul. Mysia 2
  00-496 Warszawa
 3. faxem na numer (22) 693-23-55.