Powrót

Publikacja specyfikacji funkcjonalnej \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\"

10 czerwca 2009, 00:00

Publikacja specyfikacji funkcjonalnej \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\"
Uprzejmie informujemy, że został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych zaktualizowany dokument: \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\".