Powrót

Publikacja wyciągu z Planu Rozwoju

31 maja 2010, 00:00

Publikacja wyciągu z Planu Rozwoju
Informujemy, iż został opublikowany wyciąg z Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025.