Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Publikacja wymagań technicznych dla systemów komunikacji głosowej

23 listopada 2018, 12:53

Publikacja wymagań technicznych dla systemów komunikacji głosowej
Informacja OSP nt. opracowania wymagań technicznych dla systemów komunikacji głosowej, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

PSE S.A. informują, że realizując obowiązek określony w art. 41 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej NC ER), opracowały i opublikowały na stronie internetowej dokument: „NC ER – Wymagania Techniczne Dla Systemów Komunikacji Głosowej.

Podstawowym celem dokumentu jest ustalenie wymagań technicznych jakim mają odpowiadać systemy dyspozytorskiej łączności głosowej wykorzystywane przez służby operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) i znaczących użytkowników sieci (SGU) oraz dostawców usług w zakresie usługi odbudowy aby zapewnić interoperacyjność, dostępność usług, właściwą identyfikację połączeń przychodzących oraz gwarantować możliwość natychmiastowego odebrania połączenia.

Wymagania techniczne określone w ww. dokumencie, powinny być spełnione przez obiekty elektroenergetyczne należące do OSP, OSD oraz SGU, uznane przez OSP za istotne dla procedur ujętych w Planie odbudowy, opracowanym przez OSP na podstawie  art. 23 NC ER i biorące udział w procesie odbudowy oraz dostawców usług w zakresie usługi odbudowy.

Zawarte w ww. dokumencie wytyczne implementacyjne powinny zostać przełożone na architekturę oraz wyposażenie systemów dyspozytorskiej komunikacji głosowej wewnętrznej oraz na styku z poszczególnymi uczestnikami procesu odbudowy.

OSP oraz właściwi OSD i  SGU oraz dostawcy usług w zakresie usługi odbudowy powinni wdrożyć środki w celu zapewnienia spełnienia przedmiotowych wymagań w terminie do 18 grudnia 2022 r.