Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Redakcja WPROST przeprasza PSE

28 lipca 2014, 00:00

Redakcja WPROST przeprasza PSE
Na łamach tygodnika WPROST z dnia 10 lutego 2014 r. opublikowany został artykuł p.t. "Sieci Prezesa", zawierający szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności PSE, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Pana Henryka Majchrzaka.

W związku z faktem, że publikacja ta rażąco naruszała dobra osobiste, w tym renomę, wiarygodność i dobre imię PSE, Spółka podjęła kroki prawne przeciwko wydawcy, redaktorowi naczelnemu i autorowi publikacji, w pierwszej kolejności żądając od Redakcji WPROST opublikowania sprostowania. Wobec odmowy publikacji sprostowania, Zarząd PSE podjął decyzję o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego.

Jednak jeszcze przed odbyciem się pierwszej rozprawy dotyczącej pozwu o opublikowanie sprostowania., przedstawiciele WPROST zwrócili się do PSE z intencją polubownego rozstrzygnięcia sporu. W wyniku negocjacji zawarta została ugoda na mocy której Wprost zobowiązało się do opublikowania przeprosin zarówno w drukowanym wydaniu tygodnika, jak i na stronie internetowej.

Treść przeprosin została opublikowana na łamach tygodnika WPROST z dnia 28 lipca 2014 roku:

„Redaktor Cezary Bielakowski (red.: autor artykułu "Sieci prezesa") przeprasza spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej oraz Prezesa Zarządu tej spółki Pana Henryka Majchrzaka za opublikowanie na łamach tygodnika „Wprost" nr 7 z dnia 10 lutego 2014 r. oraz w serwisie internetowym tygodnika www wprost.pl w dniu 9 lutego 2014 r. artykułu pt. "Sieci prezesa", zawierającego nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię oraz renomę Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA oraz Prezesa Zarządu tej spółki Pana Henryka Majchrzaka”.

Wcześniej przeprosiny o identycznej treści zostały również opublikowane na stronie internetowej WPROST.

Biuro Komunikacji