Powrót

Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – postępowanie przetargowe bez tajemnic!

31 stycznia 2018, 12:23

Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – postępowanie przetargowe bez tajemnic!
PSE SA zapraszają zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Interwencyjnych Programów DSR. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018 r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165.

Spotkanie jest związane z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). Szczegóły przetargów znajdują się na stronie internetowej PSE SA, pod poniższymi linkami:

Podczas spotkania omówione zostaną zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem różnic pomiędzy obecnie ogłoszonym przetargiem i wcześniejszymi postepowaniami. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zadania pytań oraz rozwiania wątpliwości związane ze świadczeniem usług DSR przed złożeniem ofert.

Zapisy na spotkanie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej PSE SA, pod adresem: http://konsultacje.pse-online.pl/dsr/

Potwierdzenie udziału oraz szczegóły przebiegu spotkania uczestnicy otrzymają drogą mailową, na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej, najpóźniej do 26 lutego 2018 r.