Powrót

Redukcja zarezerwowanych wielkości zdolności przesyłowych

4 grudnia 2004, 00:00

Redukcja zarezerwowanych wielkości zdolności przesyłowych
Opublikowano komunikat w sprawie redukcji zarezerwowanych wielkości zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w grudniu 2004 roku