Powrót

Rozpoczęcie realizacji procesów rynku bilansującego zgodnie z IRiESP zatwierdzoną przez Prezesa URE, decyzją nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku

29 maja 2006, 00:00

Rozpoczęcie realizacji procesów rynku bilansującego zgodnie z IRiESP zatwierdzoną przez Prezesa URE, decyzją nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku
PSE-Operator S.A. informuje, że począwszy od doby handlowej 1 czerwca 2006 roku procesy rynku bilansującego będą wykonywane zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku. Przedmiotowa IRiESP  jest dostępna na stronie internetowej PSE-Operator S.A., pod adresem: www.pse.pl.W szczególności należy zwrócić uwagę, że procesy zgłaszania danych handlowych i technicznych oraz rozliczeń na rynku bilansującym będą po raz pierwszy realizowane według nowych zasad w następujących terminach:
- zgłaszanie danych handlowych i technicznych na rynku bilansującym (ZUSE, ZOBH, ZOBT) dotyczących doby handlowej 1 czerwca 2006 roku będzie realizowane w dniu 31 maja 2006 roku,
-  rozliczanie energii i usług bilansujących dotyczące doby handlowej 1 czerwca 2006 roku będzie realizowane w dniu 2 czerwca 2006 roku.