Powrót

Skandynawsko - Polska współpraca nad rynkowymi mechanizmami dostępu uczestników rynku w obu regionach do zdolności przesyłowych SwePol Link

26 kwietnia 2010, 00:00

Skandynawsko - Polska współpraca nad rynkowymi mechanizmami dostępu uczestników rynku w obu regionach do zdolności przesyłowych SwePol Link
W marcu tego roku polski i szwedzki operator systemu przesyłowego - PSE Operator i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem, w możliwie najkrótszym terminie, rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia stałoprądowego SwePol Link (tj. kabla prądu stałego 600 MW, łączącego systemy Polski i Szwecji). Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace są przez nich nadzorowane.

Ważnym krokiem w osiągnięciu celu zakładanego w deklaracji będzie opracowanie modelu współdziałania giełd energii w obu krajach, czyli Nord Pool Spot i Towarowej Giełdy Energii. Giełdy rozpoczęły już prace nad opracowaniem tego modelu, i można przewidywać, że jego wdrożenie nastąpi w czwartym kwartale tego roku.

Wprowadzenie rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia SwePol Link będzie wymagać współpracy kilku interesariuszy. Połączenie SwePol Link jest własnością firmy SwePol Link AB, której udziałowcami są Svenska Kraftnät oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE). Połączenie jest operacyjnie zarządzane przez SwePol Link AB oraz jej spółkę córkę SwePol Link Poland Sp. z o.o., a zdolności przesyłowe połączenia są aktualnie wykorzystywane przez Vattenfall AB (VAB) i PGE.

Aby zapewnić możliwie harmonijny i szybki przebieg prac została powołana grupa interesariuszy, której pierwsze spotkanie odbyło się 13 kwietnia tego roku w Sztokholmie.