Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej w energetyce. Nowa inicjatywa PSE i TAURONA

20 września 2019, 14:35

Skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej w energetyce. Nowa inicjatywa PSE i TAURONA
Bezpieczeństwo obiektów elektroenergetycznym oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, od których zależy zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla milionów odbiorców, wymaga bliskiej współpracy wielu instytucji. W odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i związane z tym wyzwania, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i TAURON Polska Energia S.A. zorganizowały pierwszą w kraju konferencję dla ekspertów oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej.

Konferencja „Bezpieczeństwo Obiektów Elektroenergetycznych”, która odbyła się w dniach 18- 19 września 2019 r. w Warszawie, zgromadziła ponad 80 przedstawicieli spółek sektora elektroenergetycznego, Ministerstwa Energii, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej i komend wojewódzkich Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich.

– Bezpieczeństwo jest priorytetem dla całej branży energetycznej. Dlatego powinniśmy jak najbliżej współpracować w procesie udoskonalania rozwiązań prawnych i procedur oraz utrzymywania najwyższych standardów w zakresie fizycznego i technicznego bezpieczeństwa obiektów infrastruktury energetycznej. Uważam, że dzięki wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu nowych rozwiązań, nasze wspólne działania będą jeszcze bardziej efektywne – powiedział w czasie otwarcia konferencji Marcin Biecek, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa z PSE.

W trzech panelach poruszono między innymi problematykę współodpowiedzialności Operatorów Infrastruktury Krytycznej obiektów współdzielonych, Standardów Ochrony Technicznej obiektów elektroenergetycznych, projektu Standardów Zabezpieczeń Antyterrorystycznych, a także specyfikę ochrony obiektów elektroenergetycznych w świetle obowiązujących przepisów oraz metodyki uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i  urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

– Obserwując zaangażowanie wypowiadających się ekspertów oraz poziom merytoryczny dyskusji, jestem przekonany, że sektor energetyczny gotów jest zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury oraz zagwarantować ciągłość dostaw energii.  Cieszy nas inicjatywa Ministerstwa Energii dotycząca powołania międzyresortowego forum, które stanie się platformą wymiany informacji i doświadczeń podmiotów zaangażowanych w proces zapewnienia bezpieczeństwa obiektom i sieciom elektroenergetycznym – stwierdził w podsumowaniu konferencji Aleksander Awdziejczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności TAURON Polska Energia S.A.

Konferencja „Bezpieczeństwo Obiektów Elektroenergetycznych” będzie odbywać się cyklicznie, by zapewnić możliwość regularnej wymiany wiedzy i najlepszych praktyk.