Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej

21 czerwca 2017, 14:01

Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne w obszarze energii elektrycznej

Kodeksy Sieci i Wytyczne, będące Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, poprzez harmonizację rynków i zasad funkcjonowania krajowych systemów elektroenergetycznych mają na celu budowę jednolitego rynku energii elektrycznej w UE.
Kodeksy Sieci i Wytyczne dzielą się na trzy grupy, które dotyczą poniższych zagadnień:

przyłączania do sieci - Kodeksy Przyłączeniowe;
zarządzania pracą sieci - Kodeksy Operacyjne;
funkcjonowania rynku - Kodeksy Rynkowe.
Kodeksy przyłączeniowe, określają w szczególności wymogi techniczne, które spełniać muszą przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci wytwórców, odbiorców i sieci oraz połączenia stałoprądowe wysokiego napięcia, zależnie od ich wielkości i poziomu napięcia znamionowego sieci, do której są przyłączane. Kodeksy przyłączeniowe wskazują również działania, jakie muszą być podjęte na poziomie krajowym przez określone w nich podmioty (w tym przez operatorów systemów), w celu właściwego ich wdrożenia.

Kodeksy operacyjne określają wymogi i zasady działania dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonych systemów i ich zasobów, aby unikać rozległych zakłóceń i zaników zasilania oraz umożliwić sprawną i szybką odbudowę systemu elektroenergetycznego w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Kodeksy rynkowe określają zasady funkcjonowania rynków w zakresie wyznaczania i alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych: rynku dnia następnego (ang. Day-Ahead Market), rynku dnia bieżącego (ang. Intra-Day Market), rynków długoterminowych – kolejnego roku i miesiąca, jak również określają zasady bilansowania europejskich systemów elektroenergetycznych, w tym definicje produktów oraz zasady ich aktywowania.

Kodeksy Sieci, jako rozporządzenia UE mają pierwszeństwo stosowania, w przypadku kolizji pomiędzy przepisami rozporządzenia i przepisami krajowych aktów prawnych. Po ich wdrożeniu, będą one istotnie wpływały na funkcjonowanie uczestników rynku energii elektrycznej.

Na spotkaniu informacyjnym eksperci PSE omówią zakres merytoryczny poszczególnych Kodeksów i  Wytycznych, a ponadto wskażą obszary, w których Kodeksy będą wpływały na funkcjonowanie krajowego rynku energii elektrycznej oraz przedstawią wymagane i realizowane działania związane z wdrożeniem Kodeksów Sieci i Wytycznych.

Więcej informacji, w tym agenda spotkania, jest dostępnych na stronie internetowej PSE, pod adresem: www.pse.pl