Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Spotkanie w sprawie połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew

22 lutego 2017, 15:40

Spotkanie w sprawie połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew
Stały wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w całej Polsce wymaga inwestycji w nowe linie najwyższych napięć. Kluczowa jest budowa połączenia nowopowstającego bloku w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW z podwarszawską stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie. O tym, jak przeprowadzić inwestycję w sposób zrównoważony i optymalny z punktu widzenia społeczności lokalnych, dyskutowali 22 lutego br. reprezentanci dwunastu mazowieckich gmin z przedstawicielami PSE S.A.

 

Połączenie elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i  niezawodności dostaw energii elektrycznej, szczególnie w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Obecnie trwają wnikliwe prace analityczne dotyczące wykonalności inwestycji. Szczegółowym analizom w obszarze technicznym i administracyjnym zostaną poddane wszystkie możliwe korytarze tras. Publiczne zaprezentowanie wyników tych prac planowane jest w połowie 2018 roku. Następnie będą one przedmiotem konsultacji społecznych.

– Zdajemy sobie sprawę, że proces budowy linii 400 kV relacji Kozienice–Ołtarzew ma za sobą długą i trudną historię. Stąd już na etapie prac analitycznych, będących wstępem do szerokich konsultacji społecznych, dopełnimy wszelkich starań, by efektywnie ograniczyć kluczowe dla tej inwestycji ryzyka. Zgodnie z  wcześniejszymi zapowiedziami, chcemy włączyć społeczności lokalne w dialog dotyczący istotnych aspektów budowy planowanej inwestycji. Wierzymy, że działając wspólnie, zdołamy wypracować optymalne rozwiązania, pozwalające na realizację strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji – powiedział Eryk Kłossowski prezes PSE S.A.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w sposób transparentny, w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – na tle większości państw europejskich – regulacje prawne. To gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi mieszkających w pobliżu infrastruktury przesyłowej. Tak, jak w przypadku każdej inwestycji, dla budowy połączenia zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa. Projektem będzie ściśle nadzorowany przez liczne państwowe instytucje, stojące na straży obowiązujących norm i przepisów.

– Pracujemy nad nowym modelem realizacji inwestycji, w ramach którego budowana będzie m.in. połaczenie Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew. Naszym celem jest zagwarantowanie partnerom społecznym najwyższej jakości realizacji całego procesu inwestycji – zarówno na etapie dialogu z władzami samorządowymi i właścicielami nieruchomości, jak i podczas samej budowy. Dlatego w ramach nowego modelu to PSE – a nie, jak dotąd, zakontraktowany wykonawca – wezmą pełną odpowiedzialność za kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego, w tym konsultacje społeczne i ostateczny wybór trasy, a także kontrolę procesu i procedur ustanawiania służebności przesyłu oraz wypłaty odszkodowań – dodał Andrzej Kaczmarek prezes PSE Inwestycje S.A.

Jednym z wielu determinantów realizacji inwestycji w obszarze prawnym będą zapisy tzw. specustawy przesyłowej. Nie zwalniają one inwestora z obowiązku budowy linii w oparciu o aktualne normy europejskie, które, w porównaniu z dawnymi normami polskimi, stawiają znacznie wyższe wymagania dotyczące niezawodności i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także wedle obowiązujących w Polsce przepisów, które - w zakresie dopuszczalnych wartości składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego - należą do najbardziej wymagających w Europie. Ponadto, PSE zobowiązały się do prowadzenia partnerskiego dialogu z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu. Ich interesy zabezpieczy notarialna umowa cywilnoprawna, szczegółowo określająca zasady wykorzystywania gruntu. W przypadku pojawienia się na etapie budowy linii jakichkolwiek szkód, właścicielom gruntów zostanie wypłacone godziwe odszkodowanie. W trakcie eksploatacji bliskość infrastruktury przesyłowej nie będzie mieć wpływu na uprawę ziemi rolnej, a tym bardziej na ekologiczny charakter produkowanej żywności.

Podczas spotkania strona społeczna została poinformowana, że kolejnym etapem dialogu będzie dokonanie w  I  połowie 2018 roku wstępnej oceny wyników analizy możliwości wykonania połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie, a następnie - w II połowie 2018 r. - przeprowadzenie konsultacji społecznych i wybór optymalnego wariantu dla tego połączenia.

O harmonogramie i zasadach przygotowania realizacji inwestycji zostaną poinformowane wszystkie zainteresowane gminy.