Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla PSE

20 maja 2016, 00:00

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla PSE
PSE zostały nagrodzone Srebrnym Listkiem CSR Polityki, przyznanym przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Organizatorzy wyróżnili w ten sposób firmy, które swoimi działaniami wnoszą największy wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

Listki CSR Polityki to coroczny przegląd działań największych firm z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd bazuje na wytycznych normy ISO 26000 odnoszącej się do społecznej odpowiedzialności w siedmiu obszarach: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Uroczyste ogłoszenie wyników Listków CSR Polityki odbyło się 17 maja br. w siedzibie tygodnika Polityka w Warszawie. W gronie laureatów znalazły się 64 firmy. Złotymi listkami uhonorowano 12 przedsiębiorstw, Srebrnymi 11, zaś Białe Listki otrzymało 41 firm. Złote i Srebrne Listki przyznano firmom o najwyższych standardach zarządzania CSR. Białe Listki przedsiębiorstwom podejmującym tylko wybrane działania w obszarze odpowiedzialności społecznej.

Srebrny Listek CSR Polityki, jaki został przyznany PSE  to uwiarygodnienie prowadzonych przez Spółkę działań. Kapituła nagrody dostrzegła m.in.: wpisanie zasad zrównoważonego rozwoju do misji i strategii biznesowej, opracowanie i wdrażanie strategii PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przyjętą strukturę do jej zarządzania, w tym wdrożenie w organizacji szeregu systemów zarządzania. PSE posiadają System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Energią wg ISO 50001, Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i  nadużyciom, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Od 2014 roku, PSE prowadzą dialog z interesariuszami wg standardu AA1000 SES oraz raportują swoje działania według standardu Global Reporting Initiative, w wersji G4.

Srebrnym listkiem CSR Polityki wyróżniono oprócz PSE: Bank Zachodni WBK, Coca Cola HBC Polska, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Bank BGŻ BNP Paribas, PGE, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, Volvo Polska, Tesco Polska oraz Scanmed.

PSE znalazły się w gronie tych firm, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Spółki te często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe normy. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy. Dodatkowym istotnym elementem są najwyższe standardy zarządzania personelem.