Powrót

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Siedlce Ujrzanów oraz linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów

16 lipca 2015, 05:20

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Siedlce Ujrzanów oraz linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów
16 lipca 2015 roku, z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera i ministra gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na  terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów, odbyła się uroczystość przekazania do  eksploatacji nowo wybudowanych obiektów: linii 400 kV relacji Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz  stacji Siedlce Ujrzanów.

Napowietrzna linia 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów to kolejne zadanie liniowe zrealizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów przebiega przez 12 gmin w województwie mazowieckim: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów, Grębków, Jakubów, Kałuszyn, Skórzec, Wiśniew, Zbuczyn, Kotuń oraz Siedlce. Łączy ona dwie stacje: Miłosna i Siedlce Ujrzanów. Długość linii wynosi około 89 km.

Miasto Siedlce dotychczas było zasilane jedną linią 110 kV relacji Kozienice – Siedlce. Obowiązującym standardem dla dużych aglomeracji jest zasilanie o napięciu 400 kV, co najmniej z dwóch niezależnych od siebie źródeł. Nowa linia zatem poprawi bezpieczeństwo energetyczne tego obszaru. Po uruchomieniu budowanej obecnie linii 400kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów stanowić będzie jednocześnie fragment półpierścienia południowego, który zwiększy powiązanie Warszawy i Siedlec z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, a tym samym istotnie poprawi zasilanie aglomeracji warszawskiej, m.in. poprzez wzrost pewności dostaw energii elektrycznej – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Istotna dla zasilania Siedlec jest również stacja elektroenergetyczna 400/110 kV, która powstała w  Ujrzanowie. Jest jedynym obiektem w regionie siedleckim, który umożliwia transformację napięcia z 400 kV na 110 kV. Stacja jest także przystosowana do wprowadzenia w przyszłości nowych linii napowietrznych koniecznych do rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie. Zlokalizowano ją w otoczeniu terenów rolnych, z dala od obszarów, gdzie rozwija się zabudowa mieszkaniowa. Całkowita powierzchnia stacji wnosi około  5  ha. SE Siedlce Ujrzanów jest stacją bezobsługową, tzn., że jest zdalnie sterowana i nadzorowana z  krajowych oraz  regionalnych ośrodków dyspozytorskich i centrów nadzoru w Warszawie.

- Wybudowanie linii przesyłowej z Miłosnej do Siedlec oraz stacji Siedlce Ujrzanów ma olbrzymie znaczenie – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Obiekty te są istotnymi elementami finalizowanego Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa. Dzięki temu możliwa będzie także integracja systemów przesyłowych krajów bałtyckich i stworzenia energetycznego Pierścienia Bałtyckiego, co pozwoli na budowę wspólnego rynku energii elektrycznej – powiedział Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki. - Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna to gwarancja poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej na tym obszarze. To również zwiększenie atrakcyjności tego regionu kraju dla inwestorów, których działalność gospodarcza wymaga stabilności zasilania – podkreślał Premier Piechociński.

Wykonawcą tych inwestycji - budowy linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowy stacji 400/110  kV Siedlce Ujrzanów - jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. z Łodzi. W skład konsorcjum wchodzą również PILE ELBUD S.A. z Krakowa, ELFEKO S.A. z  siedzibą w Gdyni oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Rzeszów Sp. z o.o. z Rzeszowa

Realizacja obu zadań – od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do uruchomienia obiektów – trwała 63  miesiące. Łączny koszt ich realizacji to ok. 234 mln zł netto, z  czego dofinansowanie unijne stanowi ok.  120 mln zł dotacji.

POŁĄCZENIE POLSKA – LITWA

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w perspektywie do  końca 2015 roku zostanie zrealizowanych 11 zadań inwestycyjnych. Obejmują one budowę:

 • 4 linii elektroenergetyczne 400 kV, oraz
 • 7 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenie elektroenergetycznego Polska – Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł

Jednym z celów projektu jest rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych
Projekt Polska – Litwa jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to  ok.  868 mln zł.

Dotychczas zostały zrealizowane następujące zadania:

 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew – uroczyste otwarcie kwiecień 2014
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża – uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Narew - uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 • Budowa linii 400 kV Narew –Ostrołęka - uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV – przekazanie do eksploatacji 15.07.2015
 • Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce – uroczyste otwarcie 16 lipca 2015
 • Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów - uroczyste otwarcie 16 lipca 2015

Zadania w trakcie realizacji:

 • Budowa stacji Ełk Bis
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża
 • Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów
 • Budowa linii 400 kV Ełk - Granica RP (kierunek Alytus)

Następny odcinek liniowy 400 kV Ełk – Łomża oraz obiekty stacyjne: SE Ełk Bis i SE Stanisławów  – planowane przejęcie do eksploatacji pod koniec III kwartału 2015 r.

Zakończenie realizacji transgranicznego odcinka Projektu Polska Litwa - budowy linii 400 kV Ełk – Granica – planowane jest w IV kwartale 2015 r.