Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Stan zakłóceniowy w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

26 czerwca 2006, 00:00

Stan zakłóceniowy w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
Informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wystąpił stan zakłóceniowy w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w północno-wschodniej jego części. O przyczynach awarii poinformujemy po przeprowadzeniu analiz niezbędnych do jej wyjaśnienia.
W załączeniu podajemy komunikat prasowy w tej sprawie.W dniu dzisiejszym o godzinie 13:09 wystąpiło zakłócenie w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, polegające na znacznej obniżce napięć w północno-wschodniej części kraju oraz aglomeracji warszawskiej. Bezpośrednią przyczyną tego zakłócenia było awaryjne samoczynne wyłączenie dwóch bloków (jednostek wytwórczych) elektrowni Ostrołęka. Obecnie nie są dokładnie znane przyczyny wyłączenia bloków, natomiast znane są okoliczności towarzyszące. W okresie poprzedzającym awarię w północno-wschodniej części systemu utrzymywały się niskie poziomy napięć, spowodowane zwiększonym poborem mocy głównie w  aglomeracji warszawskiej, w związku z użytkowaniem urządzeń chłodzących. Dodatkową okolicznością pogarszającą zasilanie tego regionu kraju był trwający od końca maja planowy remont elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec.
W wyniku spadku napięcia spowodowanego wyłączeniem elektrowni Ostrołęka samoczynnie wyłączyły bloki elektrowni Kozienice i połączenie stałoprądowe ze Szwecją, co spowodowało dalsze obniżki napięcia.
Dla ograniczenia rozmiarów awarii oraz stworzenia warunków do przywrócenia normalnej pracy systemu (ponownego uruchomienia bloków elektrowni Ostrołęka) wprowadzono pomiędzy godziną 13:50 a 16:00 czasowe lokalne ograniczenia poboru mocy do około 100 MW w północno-wschodnim regonie Polski, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zapotrzebowanie w szczycie południowym wynosiło dziś 18.700 MW, a dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było ono o około 2000 MW mniejsze.
Obecnie system pracuje normalnie. Trwa wyjaśnianie przebiegu i przyczyn awarii.