Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Sukces GK PSE! - grant na realizację europejskiego projektu badawczo-rozwojowego

22 maja 2017, 11:10

Sukces GK PSE! - grant na realizację europejskiego projektu badawczo-rozwojowego
Komisja Europejska poinformowała, że konsorcjum EU-SysFlex, w skład którego wchodzą m.in. PSE S.A. oraz PSE Innowacje Sp. z o.o., otrzymało z programu Horyzont 2020 grant na realizację projektu badawczo-rozwojowego o wartości ponad 20 mln Euro, dotyczącego wykorzystania środków zaradczych umożliwiających integrację w europejskim systemie elektroenergetycznym dużej liczby źródeł energii odnawianej.

 

W dniu 20 września 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła w ramach programu Horyzont 2020 konkurs LCE-04-2017 pn. „Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing share of renewables”.

Działając wspólnie z innymi podmiotami PSE S.A. podjęły decyzję o przystąpieniu do konkursu, mając na względzie jego zakres, który dobrze wpisuje się w problematykę stanowiącą o kształcie przyszłego systemu elektroenergetycznego. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania będą następnie weryfikowane z udziałem partnerów projektu, w rzeczywistych lub quasi-rzeczywistych warunkach. Pozwoli to na zebranie doświadczeń praktycznych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego w warunkach dużego nasycenia energią ze źródeł odnawialnych.

PSE S.A. i PSE Innowacje Sp. z o.o. będą zaangażowane w opracowanie następujących zagadnień:

  • opracowanie nowych zasad zarządzania systemem elektroenergetycznym w warunkach dużej generacji OZE;
  • analiza zasad działania rynku energii elektrycznej przy udziale nowych usług systemowych;
  • symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do operacyjnego zarządzania systemem elektroenergetycznym;
  • opracowanie zasad zarządzania informacją dla zapewnienia nowych usług systemowych.

Koordynatorem projektu jest EirGrid, irlandzki operator systemu przesyłowego, a w skład konsorcjum wchodzi łącznie 34 partnerów z 15 krajów. Poza EirGird i PSE S.A. w projekcie biorą także udział operatorzy systemów przesyłowych z Estonii (Elering) i Łotwy (AST). Partnerem przedsięwzięcia, w  gronie polskich podmiotów, jest również Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Udział zaangażowanych partnerów przedstawia poniższa mapka:

Jednym z głównych celów strategicznych PSE jest przygotowanie się do szybkich zmian zachodzących na rynku energii elektrycznej i wzmocnienie zdolności adaptacyjnych operatora systemu przesyłowego do zmieniającego się otoczenia. Dlatego też szczególny nacisk kładziemy na  innowacyjne rozwiązania – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. Wygrany konkurs i  unijny grant dla projektu związanego z przystosowaniem systemu i jego bezpieczeństwem w  perspektywie dynamicznego przyrostu niestabilnych źródeł odnawialnych, to wielki sukces i  potwierdzenie, że w naszej Strategii obraliśmy właściwy kierunek – dodaje prezes zarządu PSE.

Czteroletni projekt badawczo-rozwojowy uruchomiony zostanie jesienią br., po  zakończeniu formalności związanych z podpisaniem umowy konsorcjalnej.


Projekt „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES (EU-SysFlex)” jest finansowany w ramach Programu Ramowego UE na rzecz badań i innowacji "Horyzont 2020", w ramach konkursu: H2020-LCE-2016-2017