Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Szefowie bezpieczeństwa europejskich operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej spotkali się w PSE S.A.

28 kwietnia 2017, 11:05

Szefowie bezpieczeństwa europejskich operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej spotkali się w PSE S.A.
Wczoraj w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej, odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ENTSO-E ds. Ochrony Systemów Krytycznych. Jest to oficjalne forum wymiany doświadczeń i budowania standardów dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej zsynchronizowanej części kontynentu europejskiego.

 

W spotkaniu Grupy, które - na zaproszenie Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PSE S.A. – zorganizowane zostało tym razem w Polsce, poza szefami bezpieczeństwa operatorów systemów przesyłowych z całej Europy, wzięli udział również udział goście specjalni: płk Gintaras Bagdonas – Dyrektor Centrum Eksperckiego Bezpieczeństwa Energetycznego NATO oraz dr  Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Płk. Bagdonas przedstawił możliwości i zasady współpracy operatorów krytycznej infrastruktury energetycznej z kierowanym przez niego Centrum w zakresie wspólnych analiz, szkoleń i ćwiczeń. Natomiast dr  Malesa z RCB zaprezentował funkcjonujący w Polsce system ochrony infrastruktury krytycznej. W obu prezentacjach podkreślono zaangażowanie PSE w rozwijanie wielopodmiotowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wobec współczesnych zagrożeń konwencjonalnych i  cybernetycznych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze  strony Grupy Roboczej ENTSO-E.

Słowem kluczem tego spotkania było „resilence” (pol. „odporność”). Dyskutowano przede wszystkim nad założeniami synergicznego systemu analizy i oceny ryzyka, dystrybucji informacji, o nowych zagrożeniach, a w konsekwencji organizacji zabezpieczeń proaktywnych, pozwalających z wyprzedzeniem rozpoznawać i neutralizować sytuacje niepożądane.

Jeżeli uda nam się być odpornym na rosnące zagrożenia, zwłaszcza na te o charakterze asymetrycznym jak terroryzm i cyberterroryzm, to nie będziemy musieli sobie radzić ich skutkami. Stąd nasze główne działania są nastawione na obszar proaktywny, czyli na taki, który pozwoli nam uporać się z samym ryzykiem, a nie już ze skutkami takiego działania – podkreśla dr Łukasz Kister, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PSE S.A..