Powrót

Taryfa dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010

29 grudnia 2009, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-67(20)/2009/4988/VI/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010 r.Decyzja ta została w dniu 23 grudnia 2009 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 106/2009 (789). Ww. decyzja uwzględnia fakt, iż w dniu 17 grudnia 2009 r. została wydana decyzja nr DTA-4211-67(14)/2009/4988/VI/BT-S zatwierdzająca Taryfę Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej, na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r., która została opublikowana w dniu 17 grudnia 2009 r. w Biuletynie URE Nr 100/2009 (783).

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy iż Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., natomiast w pozostałej części w okresie od 07 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.. Powyższe oznacza, iż w okresie 1 stycznia 2010 – 6 stycznia 2010 r. w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania stosowana będzie Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., opublikowana w dniu 15 stycznia 2009 r. Biuletynie URE Nr 11/2009 (694).