Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE w zarządzie ENTSO-E

6 lipca 2017, 09:23

Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE w zarządzie ENTSO-E
28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E wybrało nowy Zarząd. Do władz wykonawczych ENTSO-E został powołany Tomasz Sikorski, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to druga kadencja Tomasza Sikorskiego w Zarządzie ENTSO-E.

Nowy zarząd ENTSO-E planuje niezwłocznie zająć się strategią stowarzyszenia i skoncentrować ją jeszcze silniej na wdrażaniu europejskich kodeksów sieci. W strategii europejskich operatorów zostaną też uwypuklone cele odnoszące się do wizji systemu energetycznego zarysowanej w  pakiecie regulacji Komisji Europejskiej "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Kodeksy sieci i propozycja nowej legislacji znajdą odzwierciedlenie w bardziej intensywnych działaniach ENTSO-E związanych ze współpracą regionalną – zarówno pomiędzy operatorami systemów przesyłowych, jak i operatorami systemów dystrybucyjnych. Ważnym kierunkiem wspólnych, międzyoperatorskich prac będzie cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych.

Udział w pracach zarządu ENTSO-E to oczywiście zaszczyt reprezentowania grona 43 operatorów europejskich systemów elektroenergetycznych, ale jednocześnie, i przede wszystkim odpowiedzialność za sprostanie wielu trudnym wyzwaniom, które stoją przez operatorami - mówi Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE. - Wspólnie musimy wypracować i wdrożyć rozwiązania zapewniające bezpieczną i efektywną pracę połączonych systemów w warunkach szybko zwiększającej się dynamiki wytwarzania energii elektrycznej oraz rosnącej elastyczności po stronie zużycia energii elektrycznej. Moim priorytetem jest poprawa skuteczności mechanizmów rynku energii elektrycznej i dążenie do tego, aby z jednej strony maksymalizowały one korzyści ekonomiczne z wykorzystywania przepustowości sieci elektroenergetycznych do realizacji dostaw energii do odbiorców, a z drugiej strony wspierały spełnianie kryteriów bezpieczeństwa realizacji tych dostaw. Jestem głęboko przekonany, że o stopniu osiągnięcia tego celu w głównej mierze przesądzi jakość wyceny energii elektrycznej, a konkretnie zakres odwzorowywania w cenach energii faktycznego kosztu jej dostawy. Im zakres ten będzie większy, tym mniejsza część kosztu dostawy energii będzie pokrywana w sposób uśredniony w opłatach taryfowych i w konsekwencji tego szersze będzie pole oddziaływania mechanizmów konkurencji na koszt energii elektrycznej ponoszony przez odbiorców – podkreśla Tomasz Sikorski.

Polski operator ma obecnie dwóch przedstawicieli we władzach ENTSO-E. Poza Tomaszem Sikorskim, Konrad Purchała, dyrektor ds. strategii integracji europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, po marcowych wyborach, rozpoczął 1 lipca br. sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu Rynku. W pracach grup roboczych ENTSO-E uczestniczy bezpośrednio ponad 60-ciu pracowników PSE.

 

Aktualne władze ENTSO-E

Stanowisko

Imię i nazwisko

Operator

Kraj

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ENTSO-E

Ben Voorhorst

TenneT

Holandia/Niemcy

Vice-Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ENTSO-E

Hervé Laffaye

RTE

Francja

Prezes Zarządu

Bente Hagem

Statnett

Norwegia

Członek Zarządu

Zbynek Boldis

ČEPS

Czechy

Członek Zarządu

Fabio Bulgarelli

Terna

Włochy

Członek Zarządu

Kamilla Csomai

MAVIR

Węgry

Członek Zarządu

Pascale Fonck

Elia

Belgia

Członek Zarządu

Rainer Joswig

TransnetBW

Niemcy

Członek Zarządu

Santiago Marin

REE

Hiszpania

Członek Zarządu

Mark Pickles

National Grid

Wielka Brytania

Członek Zarządu

Jukka Ruusunen

Fingrid

Finlandia

Członek Zarządu

Tomasz Sikorski

PSE

Polska

Członek Zarządu

Fintan Slye

Eirgrid

Irlandia

Członek Zarządu

Yves Zumwald

Swissgrid 

Szwajcaria

Przewodniczący Grupy ds. Prawa i Regulacji

Ines de la Barreda

REE

Hiszpania

Przewodniczący Komitetu Rynku

Konrad Purchała

PSE

Polska

Przewodniczący Komitetu Innowacji, Badań i Rozwoju

Guido Guida

Terna

Włochy

Przewodniczący Komitetu Rozwoju Systemu

Sébastien Lepy

RTE

Francja

Przewodniczący Komitetu Pracy Systemu

Joachim Vanzetta

Amprion

Niemcy