Powrót

Umowa na przyłączenie nowych bloków PGE Elektrowni Opole podpisana

30 marca 2010, 00:00

Umowa na przyłączenie nowych bloków PGE Elektrowni Opole podpisana
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych.

Podpisanie umowy przyłączeniowej odbyło się w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. (PSE Operator S.A.) w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. W imieniu PSE Operator S.A. dokument podpisała Stefania Kasprzyk - Prezes Zarządu oraz Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji. PGE Elektrownię Opole S.A reprezentował Mirosław Skowron - Prezes Zarządu oraz Dariusz Całus - Członek Zarządu.

Zgodnie z postanowieniami umowy, PSE Operator S.A. zobowiązał się do wykonania rozbudowy istniejącej rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Dobrzeń o nowe pola blokowe i liniowe. Dodatkowo, do 2015 roku Operator Systemu Przesyłowego zbuduje dwutorową linię 400 kV w relacjach Dobrzeń - Pasikurowice (pierwszy tor) i Dobrzeń - Wrocław (drugi tor). Powstanie tej linii warunkuje możliwość wyprowadzenia pełnej mocy z nowych bloków w Elektrowni Opole. Prace wykonawcze rozpoczną się w 2011 roku.

"Zwiększenie możliwości wytwórczych Elektrowni Opole i budowa linii Dobrzeń - Wrocław, Dobrzeń – Pasikurowice będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego zachodniej części kraju. Nowe lokalne źródła mocy jeszcze bardziej zwiększą pewność zasilania województwa opolskiego, jednocześnie zredukują zagrożenie wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej do Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Dodatkową korzyścią dla inwestorów zainteresowanych budową zakładów produkcyjnych zaawansowanych technologii w pobliżu tej linii będzie możliwość bezpośredniego przyłączenia do źródła zasilania o wysokiej pewności"- powiedział Waldemar Skomudek.

"Podpisana umowa jest kolejnym istotnym elementem składowym naszego projektu inwestycyjnego. Mając zabezpieczony odbiór nowych mocy możemy aktualnie skoncentrować się na finalizowaniu przetargu i zintensyfikowaniu działań przedinwestycyjnych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie za zaangażowanie i doprowadzenie negocjacji do podpisania umowy" - powiedział Mirosław Skowron, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PGE Elektrowni Opole S.A.

Niezależnie od zobowiązań wynikających z umowy przyłączeniowej, PSE Operator S.A. prowadzi już działania inwestycyjne mające na celu rozprowadzenie mocy na terenie województwa dolnośląskiego. Trwa budowa linii 400 kV + 110 kV Pasikurowice - Wrocław oraz linii 400 kV + 110 kV Świebodzice - Wrocław, a zakończenie tych inwestycji planowane jest przed 2012 rokiem. Po 2015 roku PSE Operator S.A. przystąpi do rozbudowy KSE w województwie opolskim. Zostaną tam przebudowane linie relacji Groszowice - Ząbkowice i Groszowice - Blachownia z napięcia 220 kV na 400 kV.

Informacje o PGE Elektrowni Opole S.A.
Wyposażona w cztery bloki energetyczne PGE Elektrownia Opole S.A. jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem kamiennym. Produkcja energii elektrycznej w 2009 roku osiągnęła wielkość 7,9 TWh, co stanowiło 5,5% energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Część możliwości produkcyjnych Elektrowni Opole jest wykorzystywana jako źródło ważnych dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego rezerw mocy i sprzedawana jest w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Moc zainstalowana PGE Elektrowni Opole S.A. na koniec 2009 roku wynosiła 1.492 MW.

W 2007 PGE Elektrownia Opole S.A. dokonała integracji funkcjonujących systemów zarządzania w postaci Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego następujące obszary:

 • zarządzanie jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001,
 • zarządzanie środowiskowe wg normy PN-EN ISO 14001 oraz Rozporządzenia (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego (EMAS),
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001/OHSAS 18001,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001,
 • zarządzanie społeczną odpowiedzialnością wg normy SA 8000.
  Firma stale prowadzi różne prace modernizacyjne i realizuje działania inwestycyjne. W czwartym kwartale 2010 roku ma się rozpocząć budowa dwóch nowych bloków energetycznych.
 • Moc bloku brutto ma wynieść: 2 x 800-900 MW.
 • Sprawność - 46 procent.
 • Emisja gazów:
  • Pył: 0,03 kg/MWh
  • SO2: 0,26 kg/MWh
  • NOx: 0,26 kg/MWh
  • CO2: 691 kg/MWh

Planowany terminy uruchomienia:

 • Blok nr 5 - IV kwartał 2015 r.
 • Blok nr 6 - II kwartał 2016 r.