Powrót

Umowa o przyłączenie do sieci bloku w Jaworznie

28 maja 2012, 00:00

Umowa o przyłączenie do sieci bloku w Jaworznie
PSE Operator podpisał z Tauron Wytwarzanie umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Przyłączenie bloku 910 MW zaplanowano do stacji Byczyna, linią blokową 400 kV. Zgodnie z Umową przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Jaworzno planowane jest na koniec 2016 r.

Ze strony PSE Operator umowę podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu spółki. Tauron Wytwarzanie reprezentowali: Albert Kępka, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. rozwoju i inwestycji oraz Jacek Janas, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji.

W uroczystym przekazaniu umów, które miało miejsce 25 maja br. w siedzibie PSE Operator udział wzięli także, ze strony Tauron Polska Energia - Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu ds. handlowych, ze strony Tauron Wytwarzanie - Stanisław Tokarski, prezes zarządu, dyrektor generalny.

Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator podkreślił, że włączenie jaworznickiego bloku do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Stanisław Tokarski, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie powiedział podczas uroczystości: - Realizowana w Jaworznie jednostka będzie produkowała ponad 6 TWh (brutto) energii elektrycznej, którą będzie można z pełną odpowiedzialnością nazwać czystą energią węglową.

W celu przyłączenia bloku 910 MW do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie przez PSE Operator rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Byczyna i powiązanie jej z siecią 400 kV (poprzez wprowadzenie dwóch linii 400 kV powstałych z nacięcia toru Tucznawa – Tarnów dwutorowej linii 400 kV Tucznawa – Tarnów/Rzeszów).

Jednostka wytwórcza o mocy 910 MW będzie wyposażona w blok energetyczny o nadkrytycznych parametrach, przystosowany do możliwości wychwytywania CO2 (CCS Ready). Nowa jednostka wpisuje się w politykę odbudowy mocy wytwórczych w Grupie Tauron i przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 1,7 mln ton rocznie, a także obniży koszty wytwarzania energii elektrycznej w Grupie.