Powrót

Umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1045,5 MW do sieci przesyłowej

27 października 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1045,5 MW do sieci przesyłowej
24 października 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE S.A. wydały 25  października 2012 r.

Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030 roku. Turbiny tej farmy wiatrowej będą zlokalizowane na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polskiej, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, zgodnie z wydanym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pozwoleniem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Farma wiatrowa Baltica to druga morska farma wiatrowa, planowana do przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Będzie ona przyłączona do rozdzielni 400 kV, w istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec w  województwie pomorskim.

W związku z występującym dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w północnej Polsce, przyłączenie MFW Baltica do stacji elektroenergetycznej 400/110  kV Żarnowiec istotnie wpłynie na  zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej dla tego obszaru.

Jestem niezwykle usatysfakcjonowany tym, że realizacja tego projektu nabiera tempa i ma już określone ramy czasowe. Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica znacząco przyczyni się bowiem do realizacji celów związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru - podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.