Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Umowa o przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Turów podpisana

30 marca 2012, 00:00

Umowa o przyłączenie nowego bloku w Elektrowni Turów podpisana
30 marca 2012 r. w swojej siedzibie, PSE Operator podpisał z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, umowę o przyłączenie bloku nr 11 w Elektrowni Turów do sieci przesyłowej. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu spółki. PGE GiEK reprezentowali: Jacek Kaczorowski, prezes zarządu oraz Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. rozwoju.

- Wybudowanie i przyłączenie nowego bloku w elektrowni Turów to kolejny krok dla zapewnienia niezawodnego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedział Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator.

Blok nr 11 o planowanej mocy 430 - 450MW netto będzie przyłączony do sieci przesyłowej w miejsce uruchomionych na samym początku lat 70-tych XX wieku, a wyłączanych z eksploatacji bloków nr 9 i 10. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane jest na początek 2013 roku, zaś termin oddania bloku do eksploatacji – najpóźniej na drugą połowę 2017 roku. Jeszcze w tym roku mają zakończyć się  przygotowawcze procedury administracyjne. Zostanie także rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę bloku.

Wybudowanie bloku nr 11 pozwoli uzupełnić ubytki mocy spowodowane wycofywaniem wyeksploatowanych jednostek wytwórczych w Elektrowni Turów, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz bilansowania systemu elektroenergetycznego. Wybudowanie nowego bloku wpłynie także na wzrost niezawodności zasilania południowo - zachodniej części Polski, w tym aglomeracji wrocławskiej.

Zakres prac przy budowie bloku nr 11 obejmować będzie m.in.: zabudowę kotła pyłowego i turbiny, pracujących w nadkrytycznych parametrach pary z oczyszczaniem spalin w tzw. „mokrej” instalacji odsiarczania, z wyprowadzeniem spalin przez chłodnię kominową.

Blok zostanie zbudowany według najwyższych i sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej standardów technologicznych, które pozwolą na dotrzymanie wymaganych norm ochrony środowiska. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz planowana, wysoka sprawność netto bloku, która wyniesie co najmniej 41,5% pozwoli na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym również emisji gazów cieplarnianych w stosunku do emisji bloków  wyłączanych z eksploatacji.

- Po wybudowaniu bloku nr 11 oraz w oparciu o istniejącą w Elektrowni Turów infrastrukturę techniczną i przy dostępnych zasobach paliwa z Kopalni Turów można mieć pewność, że elektrownia funkcjonować będzie na dotychczasowym poziomie wytwórczym przynajmniej do 2040 roku – powiedział Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK.