Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Upały powodują, że PSE nadal korzystają ze środków zaradczych

1 sierpnia 2018, 15:44

Upały powodują, że PSE nadal korzystają ze środków zaradczych
Utrzymujące się upały nadal wpływają istotnie na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyzwaniem dla Operatora Systemu Przesyłowego są występujące lokalnie trudności sieciowe wynikające ze zmniejszenia obciążalności niektórych linii oraz ograniczeń pracy bloków niektórych elektrowni.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego, uruchomiają adekwatne do potrzeb środki zaradcze, m.in. w ramach usługi IRZ (interwencyjnej rezerwy zimnej), 30 lipca przywołane zostały do pracy dwa bloki o łącznej mocy 400  MW, zaś 1 sierpnia - kolejny blok o mocy 120 MW.

Ponadto 31 lipca lokalnie został ogłoszony czasowy (obowiązujący w godz. 15:01 – 22:00) stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wynikający z trudnych warunków pracy sieci w regionie obejmującym część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i  część województwa łódzkiego (podregion łódzki i skierniewicki). Również 1 sierpnia br., ze względów bezpieczeństwa pracy sieci OSP ogłosił stan zagrożenia dla tej części kraju w godz. 13:15 -18:00 i  polecił zwiększenie generacji niektórych bloków.

Nie są przewidywane ograniczenia w dostawach i poborze energii elektrycznej.

 

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem 14 322 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.