Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Uruchomienie polskiego projektu Multi-NEMO dla Rynku Dnia Następnego planowane jest na styczeń 2021 r.

19 listopada 2020, 14:07

Uruchomienie polskiego projektu Multi-NEMO dla Rynku Dnia Następnego planowane jest na styczeń 2021 r.
Partnerzy projektu Multi-NEMO, w ramach łączenia rynków dnia następnego, planują jego uruchomienie w Polsce w styczniu 2021 r. Uruchomienie nastąpi pod warunkiem pomyślnego zakończenia testów, uzyskania gotowości technicznej oraz zatwierdzenia regulacyjnego.

Realizacja polskiego projektu Multi-NEMO w ramach łączenia rynków na Rynku Dnia Następnego wchodzi w fazę końcową.

Polska stanie się trzecią główną strefą geograficzną w Europie, po Europie Środkowo-Zachodniej w 2019 r. i regionie skandynawskim w 2020 r. w zakresie wdrożenia MNA w ramach Rynku Dnia Następnego zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM). Celem CACM jest rozwijanie konkurencji wśród nominowanych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) na europejskich rynkach energii oraz wspieranie tworzenia w pełni zintegrowanego wewnętrznego rynku energii.

Projekt ma na celu udostępnienie usługi Single Day-Ahead Coupling (SDAC) dla więcej niż jednego NEMO w Polsce, przy zachowaniu ogólnych zasad Market Coupling w zakresie obliczania i alokacji zdolności przesyłowych.

Wszystkie zainteresowane strony będą regularnie informowane o postępach w projekcie.

Uczestnikami projektu Multi-NEMO w ramach łączenia rynków na Rynku Dnia Następnego w Polsce są Polski Operator Systemu Przesyłowego PSE oraz trzy wyznaczone do tego NEMO: EPEX SPOT, Nord Pool i TGE.