Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Uruchomienie produkcyjnej eksploatacji Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)

23 grudnia 2020, 14:37

Uruchomienie produkcyjnej eksploatacji Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)
W związku z rozpoczęciem od 1 stycznia 2021 r. wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE, OSP informuje o uruchomieniu od 29 grudnia 2020 r. produkcyjnej eksploatacji Portalu Partnera Biznesowego (PPB) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP).

Korzystanie z portalu PWDP wymaga od podmiotów przekazujących dane do OSP zarejestrowania się jako partner biznesowy OSP w portalu PPB i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego. Portal PPB, z wykorzystaniem bezpiecznego modułu uwierzytelniającego, udostępnia reprezentantom partnerów biznesowych interfejs portalu PWDP, służący do wymiany danych planistycznych obejmujących dane dotyczące prognozowanych mocy dyspozycyjnych i planowanej generacji mocy czynnej modułów wytwarzania energii.

Informacje oraz dokumenty związane z funkcjonowaniem portalu PPB i PWDP dostępne są na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin.

Specyfikację zakresu i formatów danych planistycznych wymienianych przez portal PWDP zawiera dokument: Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych – wersja 3.0, dostępny na pod adresem: https://www.pse.pl/dokumenty w zakładkach: Dokumenty, instrukcje procedury związane z systemami SOWE, WIRE, SMPP, SCADA i SWI-RT / Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych.

Pytania dotyczące produkcyjnej eksploatacji portali prosimy kierować na poniższe adresy e-mail:

  • ppb@pse.pl – portal PPB (kwestie związane z rejestracją partnera biznesowego OSP),
  • pwdp@pse.pl – portal PWDP (kwestie związane z wymianą danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE).