Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

V sesja dialogowa z interesariuszami PSE

18 czerwca 2021, 09:28

V sesja dialogowa z interesariuszami PSE
PSE MAJĄ WPŁYW! Dialog, transparentność i współpraca – to kluczowe filary, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne opierają relacje z otoczeniem. Spółka już po raz piąty przeprowadziła sesję dialogową z udziałem blisko 40 przedstawicieli różnych grup interesariuszy, z którymi współpracuje.

Sesje dialogowe PSE stały się ważnym wydarzeniem zarówno dla spółki, jak i jej otoczenia, co potwierdza wysoka frekwencja osób uczestniczących w nich od pierwszej edycji. 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, V sesja dialogowa odbyła się 15 czerwca w formule online. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kluczowych interesariuszy operatora systemu przesyłowego: administracji centralnej i urzędów, samorządów, uczestników rynku energii elektrycznej, partnerów biznesowych, instytucji naukowych oraz organizacji branżowych, środowiskowych i społecznych.

Dla PSE ważne jest, żeby sesje dialogowe przede wszystkim były okazją do wysłuchania opinii i rekomendacji przedstawicieli otoczenia branżowego, ale także możliwością zaprezentowania wyzwań, przed którymi stoi operator. Dlatego też panel był podzielony na dwie części. W pierwszej, wprowadzającej odsłonie, Ada Konczalska, Dyrektor Departamentu Komunikacji zaprezentowała kierunki rozwojowe PSE określone w strategii spółki na lata 2020-2030. W drugiej części odbyła się praca warsztatowa z udziałem niezależnych moderatorów z zewnętrznej firmy doradczej, którzy zadbali o komfort i bezstronność dyskusji. Z kolei całe spotkanie zorganizowano w oparciu o międzynarodowy standard AA1000 SES, wskazujący w jaki sposób prowadzić wartościowy i transparentny dialog z interesariuszami.

Podczas prac w grupach prowadzonych w formie warsztatów, interesariusze przestawiali swoje opinie i oczekiwania względem działań PSE, a także dokonali weryfikacji najistotniejszych zagadnień z czterech głównych obszarów społecznej odpowiedzialności : Rynek, Środowisko, Społeczeństwo i Miejsce pracy, które powinny znaleźć się w opracowywanym Raporcie Wpływu PSE za rok 2020.

To dla nas zaszczyt, że mogliśmy gościć przedstawicieli kluczowych interesariuszy. Dzięki takim spotkaniom możemy lepiej poznać oczekiwania naszych partnerów i skuteczniej odpowiadać na wyzwania związane z transformacją oraz neutralnością klimatyczną. Możemy też podejmować partnerską współpracę w zakresie tworzenia najlepszych warunków do rozwoju rynku energii elektrycznej oraz bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Wszystkie zgłoszone przez naszych interesariuszy rekomendacje i oczekiwania zostaną podane analizie w procesie doboru treści Raportu wpływu za 2020 rok oraz dalszych działaniach Spółki podkreśla Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

Ostatni Raport Wpływu PSE 2020 jest dostępny na stronie: https://raport.pse.pl. Raport został przygotowany według najwyższych międzynarodowych standardów.

W dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wyznaczają najwyższe standardy rynkowe, czego dowodem są uzyskiwane przez Spółkę nagrody i wyróżnienia, m.in. tegoroczne uhonorowanie PSE czwartym Złotym Listkiem CSR POLITYKI