Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

15 czerwca 2020, 15:33

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Z dniem 01.07.2020 r. wejdzie w życie nowa wersja dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: Enea Operator. Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A. 

Dokument wprowadza od 01.07.2020 r. wzorzec Deklaracji zgodności, którego stosowanie dopuszczono w miejsce certyfikatów w okresie przejściowym do dn. 27 kwietnia 2021 r. W pozostałym zakresie merytorycznym dokument nie uległ zmianie. Jednocześnie informujemy, że po konsultacji z Polskim Centrum Akredytacji i zgodnie z jego rekomendacją, wyżej wymienieni OSD i OSP zrzeszeni w PTPiREE planują przyjąć do stosowania z dniem 01.07.2020 r., w miejsce własnych dokumentów dotyczących zasad wykorzystania certyfikatów opublikowanych na poziomie każdego ww. OSD i OSP, zasady określone we wspólnym dokumencie, opublikowanym poniżej,  a także na stronach internetowych PTPiREE: http://ptpiree.pl/aktualnosci/2020-03-27.

Wprowadzenie do stosowania jednego, wspólnego dokumentu zamiast sześciu odrębnych dokumentów o tej samej treści, ujednolica zasady wykorzystana certyfikatów na terenie Polski. Umożliwi to w rozwiązaniu docelowym pozyskanie certyfikatu na zgodność modułu wytwarzania energii z wymaganiami NC RfG, na podstawie jednego obowiązującego dokumentu „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”. Dzięki temu certyfikat będzie mógł być uznany przez wszystkich ww. Operatorów po jednokrotnym uzyskaniu akredytacji w ramach procesu jej przyznawania, przy przywołaniu jednego wspólnego dokumentu określającego warunki i procedury wykorzystania certyfikatów.