Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych- aktualizacja

26 kwietnia 2021, 18:16

Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych- aktualizacja
Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.

Uwzględniając informacje od uczestników rynku oraz biorąc pod uwagę czas niezbędny do uzyskania certyfikatów zgodności, w celu uniknięcia zakłóceń w procesie przyłączania instalacji wytwórczych, przedłużony został okres przejściowy na warunkach określonych poniżej:

Etap I – możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach do dnia
31 lipca 2021 r.

Etap II – w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. w miejsce certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), wystawianych na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, możliwość stosowania:

  • certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG

lub

  • certyfikatów na zgodność z norma PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2

wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, że zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą przystąpiono do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Etap III – od 1 maja 2022 r. wymóg obligatoryjnego stosowania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

W świetle powyższego dokonano stosownych zmian zapisów w dokumencie Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych  dotyczących stosowania deklaracji zgodności/certyfikatów po dniu 27 kwietnia 2021 r. który dostępny jest poniżej, a także na stronie internetowej PTPiREE: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci. Dodatkowo wprowadzono korekty zapisów uwzględniające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez uczestników rynku.

 

Załącznik:

  1. NC RfG Zasady certyfikatow PSE S.A od 28.04.2021.pdf
  2. NC RfG_zal_1_wzor_deklaracji od 28.04.2021.pdf
  3. NC RfG_zal_2_wytyczne_certyfikat od 28.04.2021.pdf