Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ważna linia elektroenergetyczna w województwie łódzkim będzie modernizowana

2 czerwca 2017, 09:06

Ważna linia elektroenergetyczna w województwie łódzkim będzie modernizowana
Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz była 2 czerwca 2017 r. tematem rozmów Karola Młynarczyka, Wicewojewody Łódzkiego, z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji. 

 

Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz to inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla ponad miliona mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Stan techniczny eksploatowanej od 1955 r. wymaga zdecydowanych działań, które zagwarantują nieprzerwane zasilanie domów, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa.

Niezmiernie cieszy mnie ta inwestycja, o której mamy możliwość dzisiaj porozmawiać, z resztą jak każda inwestycja w województwie łódzkim. Zdaje sobie sprawę, jak ważna jest to inicjatywa, w  zakresie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców aglomeracji łódzkiej, szczególnie, że  od  budowy linii Janów-Zgierz minęły już 62 lata. Zostałem zapewniony, że modernizacja przyniesie wiele korzyści w postaci unowocześnienia, jak również zmniejszenia oddziaływania linii na pobliskie domostwa. Co ważne, linia będzie przebiegała po tej samej trasie, która istnieje obecnie. Popieram tę inicjatywę i liczę na podobne poparcie ze strony przedstawicieli gmin, przez które przebiega linia - powiedział Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

Dialog i transparentność

Realizacja tego typu przedsięwzięć infrastrukturalnych jest złożonym, długotrwałym i trudnym społecznie procesem. Dlatego już na etapie opracowywania koncepcji i założeń, specjaliści PSE rozpoczynają proces konsultacji z przedstawicielami gmin, przez które przebiega linia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu z Łodzi, Nowosolnej, Strykowa oraz Zgierza. W kolejnych etapach będą organizowane spotkania informacyjne także w poszczególnych sołectwach na trasie linii oraz z właścicielami gruntów.

Transparentna polityka informacyjna jest dla PSE priorytetem. Będziemy prowadzić dialog ze stroną społeczną przez cały okres przygotowania i prowadzenia inwestycji. Mamy nadzieję, że świadomość znaczenia tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa energetycznego regionu pomoże w pozyskaniu społecznej akceptacji i wsparcia zainteresowanych stron dla realizacji inwestycji – powiedział Wojciech Matuszek, dyrektor programu w PSE Centralnej Jednostce Inwestycyjnej.

Cel – bezpieczeństwo energetyczne regionu

Na obecnym etapie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja będąca podstawą do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Pierwsze prace rozpoczną się z początkiem 2018 roku, a zakończenie budowy zaplanowano na 2020 rok. Zmodernizowana linia zapewni mieszkańcom  województwa łódzkiego stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej.