Powrót

Wiodące firmy i partnerzy naukowi spotykają się w Dublinie, by wziąć udział w najważniejszej inicjatywie UE na rzecz energii odnawialnej

13 listopada 2017, 13:50

Wiodące firmy i partnerzy naukowi spotykają się w Dublinie, by wziąć udział w najważniejszej inicjatywie UE na rzecz energii odnawialnej

Dublin, 10 listopada - Ponad 100 przedstawicieli wiodących europejskich firm energetycznych, uniwersytetów oraz partnerów badawczych i technologicznych spotkało się w ubiegłym tygodniu w Dublinie na inauguracyjnym spotkaniu unijnego projektu pn.: Ogólnoeuropejski system z efektywnym, skoordynowanym wykorzystaniem elastyczności w celu integracji dużej części OZE (EU-SysFlex).

Gospodarzem spotkania był irlandzki operator sieci energetycznej EirGrid, który pełni funkcję ogólnego koordynatora projektu, a francuska firma EDF pełni funkcję koordynatora ds. technicznych.

EU-SysFlex przeprowadzi badania nad wprowadzeniem energii odnawialnej do sieci energetycznych w całej Europie, projekt otrzymał 20 mln EUR z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020" w ramach naboru: H2020-LCE-2016-2017. Będzie działał przez cztery lata, do roku 2021.

Projekt obejmuje 34 organizacje z 15 krajów z całej Europu i obejmuje operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej, operatorów systemów dystrybucyjnych, dostawców technologii, producentów, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Celem projektu jest stworzenie długoterminowej mapy drogowej na rzecz szeroko zakrojonej integracji energii odnawialnej w sieciach elektroenergetycznych, a także zapewnienia praktycznej pomocy operatorom systemów elektroenergetycznych w całej Europie.

Zespół projektowy określi również usprawnienia w zakresie projektowania, regulacji, praktyk operacyjnych i ulepszonych narzędzi systemowych na rynku europejskim.

Regularnie informacje, na Twitterze: @EU_SysFlex, Facebook: EU-SysFlex, i LinkedIn: EU-SysFlex: Efektywne wykorzystanie elastyczności w celu integracji dużej części OZE w UE


Projekt „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES (EU-SysFlex)” jest finansowany w ramach Programu Ramowego UE na rzecz badań i innowacji "Horyzont 2020", w ramach konkursu: H2020-LCE-2016-2017