Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Właściwe rozwiązania rynkowe są niezbędne dla wsparcia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego w Europie

28 września 2016, 14:02

Właściwe rozwiązania rynkowe są niezbędne dla wsparcia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego w Europie
- wystąpienie Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE podczas CEE Regional Conference w Bratysławie, 23.09.2016 r.

23 września 2016 roku odbyła się w Bratysławie konferencja „CEE Regional Conference”, podczas której prezes PSE p. Eryk Kłossowski wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie CEE. Wystąpienie prezesa pt. „Reinforcing sustainability and security of supply” dotyczyło wpływu rozwiązań rynkowych na bezpieczeństwo pracy systemu oraz pewność dostaw energii. Poruszone zostały kwestie kluczowej roli modelu rynku, który poprzez właściwe odzwierciedlenie całego łańcucha wartości powinien generować sygnały dla użytkowników systemu elektroenergetycznego zachęcające ich do zachowań wspierających efektywną i bezpieczną pracę systemu oraz terminowy rozwój zasobów wytwórczych i infrastruktury sieciowej.

Prezes PSE podkreślał, że w perspektywie spodziewanego rozwoju generacji rozproszonej, samo-bilansujących się obszarów sieciowych czy nadchodzącej ery autonomicznych odbiorców odłączających się od sieci elektroenergetycznej zasadne jest postawienia pytania o rolę sieci przesyłowej w przyszłości, a w szczególności niezbędny zakres jej rozbudowy. – „Czy należy rozwijać model rynku poprzez uwzględnienie zasadach rynkowych w większym niż obecnie zakresie ograniczeń systemu elektroenergetycznego czy też raczej położyć nacisk na rozbudowę infrastruktury przesyłowej. Przed tym pytaniem stoimy obecnie w Polsce, gdzie ponoszone są dziś ogromne nakłady na rozwój sieci. Dla nas odpowiedź jest oczywista - należy rozbudowywać sieć, ale przede wszystkim rozwijać rynek. Sam rozwój sieci nie jest rozwiązaniem, ponieważ wiąże się z ryzykiem przeinwestowania infrastruktury, a co za tym idzie - obciążania w przyszłości odbiorców energii elektrycznej zbyt wysokimi kosztami”.

Prezes Kłossowski zaznaczył, że właściwy model rynku umożliwi koordynacje pracy systemu poprzez sygnały cenowe wpływające na decyzje uczestników rynku zarówno po stronie wytwarzania jak i popytu. – „O tym, że sygnały cenowe płynące z obecnego modelu rynku są zaburzone nie musimy się już chyba przekonywać. Świadczy o tym wiele faktów, takich jak choćby skala i koszty podejmowanych przez operatorów działań zaradczych typu redispatching, niezbędnych do skorygowania błędnych wyników rynku, czy też konieczność stosowania wysokich marginesów bezpieczeństwa ograniczających zdolności przesyłowe oferowane rynkowi. Możemy teoretyzować, że rynek działa bo w każdej godzinie wyznaczana jest cena energii na giełdzie, ale skala pozarynkowych działań naprawczych podejmowanych przez operatorów oraz ogromne trudności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych budowy konwencjonalnych mocy wytwórczych pokazują słabą jakość tego sygnału cenowego”.

W opinii prezesa PSE, mechanizmy rynkowe należy oprzeć na trwałych fundamentach, tj.: metodzie alokacji opartej na rozpływach „flow-based allocation” oraz jak najdokładniejszym modelu sieci. – „Dzięki temu wszystkie zdolności przesyłowe będą oferowane rynkowi i wykorzystywane w optymalny sposób, a ceny energii będą odzwierciedlać faktyczną jej wartość. W PSE uważamy, że optymalnym rozwiązaniem dla Europy jest wdrożenie modelu rynku opartego na pełnym modelu sieci oraz lokalizacyjnych cenach krańcowych, czyli modelu cen węzłowych (nodal pricing). Odrębnym zagadnieniem są systemy wsparcia, które zakłócają warunki konkurencji. Należy je usunąć albo co najmniej ograniczyć do poziomu nieistotnego z punktu widzenia wpływu na warunki konkurencji”.

Podsumowując swoje wystąpienie, Prezes Kłossowski podkreślił, że obecnie uczestniczymy w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego i powinnyśmy wspierać ten proces poprzez kształtowanie właściwych rozwiązań rynkowych.