Powrót

Wstępna informacja nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.

6 listopada 2006, 00:00

Wstępna informacja nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.
Publikujemy przetłumaczoną wersję wstępnej informacji nt. zakłócenia w pracy systemu UCTE w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonej wczoraj w późnych godzinach wieczornych przez UCTE na stronie www.ucte.org 

Union for the Coordination of Transmission of Electricity
15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org
PRESS RELEASE Contact: Marcel.Bial@ucte.org

Ostatniej nocy, około godziny 22:10, połączone systemy UCTE dotknęło poważne zakłócenie, zainicjowane zdarzeniem w systemie przesyłowym w północnych Niemczech, które doprowadziło do przerw w dostawach energii elektrycznej głównie w zachodniej części systemu.

Jako efekt domina, nastąpił podział systemu niemieckiego na część północną i południowo-wschodnią i rozprzestrzenił się na system austriacki, który uległ podziałowi na dwie części.

Rysunek poniżej przedstawia system UCTE podzielony na 3 wyspy, w wyniku efektu lawinowego, jako konsekwencji zdarzenia w północnych Niemczech.

Wyspa 1 została utworzona przez zachodnią część Niemiec, Holandię, Belgię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Szwajcarię, Włochy i część Austrii i Słowenii. Wyspę 2 utworzyły: wschodnia część Niemiec, Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Węgry i część Austrii. Wyspę 3 stanowiły kraje Europy południowo-wschodniej.

Wyspa 1 charakteryzowała się deficytem mocy (braki generacji) z uwagi na fakt importu  energii wytwarzanej w farmach wiatrowych na północy Niemiec, które znalazły się w obszarze wyspy 2. W konsekwencji, częstotliwość w obszarze wyspy 1 spadła do poziomu 49 Hz, co spowodowało zadziałanie automatyki odłączania odbiorów (odcięcie zasilania), zgodnie z zasadami pracy w UCTE. Wyspy 2 i 3, jako obszary z nadwyżką wytwarzania musiały zmierzyć się z poważnym wzrostem częstotliwości spowodowanym nadmiarem wytwarzanej mocy.

Natychmiastowe działania podjęte przez wszystkich Operatorów Systemów Przesyłowych, zgodnie z standardami zapewnienia bezpieczeństwa pracy UCTE, zapobiegły przekształceniu się tego zakłócenia w black-out na skalę europejską.

Dostawy energii elektrycznej zostały przywrócone po około 1-1,5 godziny.

Obecnie UCTE powołuje Komitet ds. Badania Awarii w celu przeanalizowania sekwencji zdarzeń, przyczyn ich wystąpienia oraz określenia niezbędnych dodatkowych działań dla uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości.