Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Wyjaśnienia PSE Operator dotyczące rozliczeń Elektrowni Dolna Odra na rynku bilansującym

8 marca 2012, 00:00

Wyjaśnienia PSE Operator dotyczące rozliczeń Elektrowni Dolna Odra na rynku bilansującym
Występująca obecnie sytuacja w zakresie rozliczeń Elektrowni Dolna Odra na rynku energii elektrycznej jest bezpośrednią konsekwencją stosowania w warunkach krajowych modelu rynku miedzianej płyty. Kształtowanie w tym modelu cen energii bez uwzględnienia uwarunkowań technicznych przesyłania mocy powoduje, że w niektórych lokalizacjach systemu wartość energii jest zawyżona a w innych zaniżona w stosunku do faktycznych kosztów jej wytworzenia oraz dostarczenia.

W konsekwencji tego elektrownie wytwarzające energię z tańszego paliwa, takie jak Elektrownia Bełchatów, uzyskują wyższe marże na rynku, ze względu na znaczną różnicę pomiędzy ceną rynkową energii a kosztami jej wytworzenia, natomiast elektrownie korzystające z droższego paliwa, takie jak Elektrownia Dolna Odra, uzyskują niższe marże, z uwagi na mniejszą różnicę pomiędzy ceną energii a kosztem jej wytworzenia. W takiej sytuacji, pomimo iż w skali krajowej wytwarzanie energii jest dochodowe (pokryte są koszty i uzyskiwany jest godziwy zysk), to występują przypadki, dla których przy prowadzeniu rozrachunku indywidualnego poszczególnych źródeł wytwórczych należących do danego uczestnika rynku, generacja niektórych spośród nich jest mniej dochodowa niż pozostałych.

Z perspektywy stosowanego obecnie w Polsce modelu rynku nie należy jednak uznawać takiej sytuacji za nieprawidłową. Stosowanie uśrednień przy wycenie energii (określanie jednolitej ceny dla całego systemu), co ma miejsce na rynku miedzianej płyty, wymaga analogicznego (spójnego z modelem rynku) podejścia do rozliczeń kosztów. Koszty te powinny być bilansowane w skali uczestnika rynku, tj. wszystkich jego źródeł wytwórczych. Takie właśnie podejście jest stosowane na rynku bilansującym. W wyniku stosowania tego rozwiązania zostały istotnie zmniejszone koszty realizacji dostaw energii do odbiorców dzięki uniknięciu nieuzasadnionych kosztów redispatchingu zawartych na rynku umów sprzedaży energii (tj. kosztów zastępowania generacji źródeł objętej niewykonalnymi umowami, generacją innych źródeł, nieobjętej umowami a jednocześnie niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców). W szczególności odnosi się to do przypadku PGE SA, gdzie ze względu na techniczne uwarunkowania realizacji dostaw energii do odbiorców, część umów musi być realizowana przez Elektrownię Dolna Odra.

Należy również wyjaśnić, że zasady rozliczeń na rynku bilansującym nie przewidują obecnie stosowania kontraktów na generację wymuszoną (GWS) obejmujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, tj. takie jak Elektrownia Dolna Odra. Rezygnacja z tego typu kontraktów była podyktowana przede wszystkim dokonaną w Polsce konsolidacją, która znacznie zwiększyła zakres zasobów wytwórczych bilansowanych przez pojedynczych uczestników rynku, pozwalając przez to na skuteczniejsze bilansowanie kosztów wytwarzania. Poprawność takiego podejścia potwierdzają wyniki finansowe uzyskiwane przez poszczególne grupy wytwórcze. Znalazło to również odzwierciedlenie w procesie taryfowania działalności PSE Operator przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w postaci optymalizacji środków przeznaczonych na pokrywanie kosztów usług jakościowych, w tym kosztów redispatchingu.

PSE Operator S.A.