Powrót

Z myślą o najlepszych studentach! – pierwsza edycja Programu Promocji Młodych Talentów PSE

4 kwietnia 2013, 00:00

Z myślą o najlepszych studentach! – pierwsza edycja Programu Promocji Młodych Talentów PSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy o współpracy z polskimi wyższymi uczelniami technicznymi w zakresie realizacji Programu Promocji Młodych Talentów.

4  kwietnia 2013 roku do  programu przystąpiły Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Politechnika Poznańska oraz Politechnika Śląska.

W spotkaniu z Zarządem PSE udział wzięli, ze strony Politechniki Warszawskiej: dr hab. inż. Lech Grzesiak, dziekan wydziału elektrycznego, dr hab. inż. Sylwester Robak, prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, ze strony Politechniki Białostockiej dr inż. Wojciech Trzasko, prodziekan ds. rozwoju i  współpracy. Politechnikę Poznańską reprezentowała prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, zastępca dyrektora Instytutu Elektroenergetyki.

Program Promocji Młodych Talentów uruchomiony w tym roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne ma  na celu wsparcie najwybitniejszych studentów kierunków elektroenergetycznych, a  także nawiązanie współpracy z młodymi, utalentowanymi ludźmi, którzy mogą zasilić kadrę kluczowych pracowników stanowiącą największy kapitał PSE. Program Promocji Młodych Talentów składa się z dwóch podprogramów: stypendialnego - Startuj z  Energią oraz stażowego - Energetyczny Staż.

Program stypendialny - Startuj z Energią skierowany jest do najzdolniejszych studentów V i wyższych semestrów studiów politechnicznych, którzy mają bardzo dobre wyniki w  nauce oraz posługują się językiem obcym minimum na poziomie B2. Kandydaci aplikujący o stypendium PSE powinni także udzielać się w organizacjach studenckich i  kołach zainteresowań, mieć wysokorozwinięte kompetencje społeczne, a także być otwarci na rozwój zawodowy i osobisty. Podobne wymagania stawiane są kandydatom do  programu stażowego – Energetyczny Staż, który skierowany jest do najwybitniejszych studentów IX i wyższych semestrów kierunków elektroenergetycznych oraz absolwentów studiów politechnicznych, którzy zakończyli naukę nie wcześniej niż dwa lata przed zgłoszeniem do Programu. PSE oferuje stażystom zatrudnienie na umowę o pracę na  dziesięć miesięcy, a  po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna stażysty - także możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Osoby spełniające kryteria wezmą udział w testach wiedzy, kompetencji oraz predyspozycji. Najlepsi zostaną zaproszeni na  rozmowę kwalifikacyjną, po której Komisja Kwalifikacyjna PSE podejmie decyzję o  wyborze poszczególnych osób do programu stypendialnego i programu stażowego.

Nawiązanie współpracy pomiędzy PSE i uczelniami politechnicznymi to korzyści dla każdej ze stron. Dla PSE - to  zarówno możliwość pozyskania najlepszych absolwentów, jak i  wsparcie młodych, uzdolnionych ludzi na „zawodowym starcie”. Dla uczelni - to szansa na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, a także promowanie wybitnych studentów. Z kolei studentom praktyka w  PSE stwarza niepowtarzalną okazję do poznania specyfiki pracy w jedynej w Polsce firmie, która odpowiada za bezpieczne funkcjonowanie Krajowego Systemu Energetycznego oraz daje możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w prestiżowej i strategicznej firmie.