Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zakończenie dostaw przesuwników fazowych na transgranicznej stacji elektroenergetycznej Mikułowa

24 lipca 2015, 00:00

Zakończenie dostaw przesuwników fazowych na transgranicznej stacji elektroenergetycznej Mikułowa
W dniach 6-7 lipca br. na znajdującą się w powiecie zgorzeleckim, przy granicy polsko-niemieckiej, stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV Mikułowa został dostarczony czwarty, ostatni przesuwników fazowy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz Siemens Sp. z o.o. podpisały kompleksową umowę na dostawę, montaż i uruchomienie przesuwników fazowych na liniach transgranicznych 10 lutego 2014 r. Umowa obejmuje prace związane z zaprojektowaniem, budową, dostawą i montażem przesuwników w stacji Mikułowa. Zgodnie z jej zapisami przesuwniki zostaną zainstalowane na  liniach przesyłowych najwyższych napięć łączących systemy elektroenergetyczne Polski i Niemiec. Dzięki ich działaniu możliwe będzie kontrolowanie przepływu energii elektrycznej pomiędzy krajami.


fot.Archiwum SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w 2014 roku, a pierwszy przesuwnik został dostarczony na  SE  Mikułowa 4 maja br. Obecnie, dostawca - firma Siemens Sp. z o.o. - realizuje prace związane z  montażem dostarczonych urządzeń.

Zakończenie całego projektu, wraz z  uruchomieniami i niezbędnymi testami planowane jest na grudzień br. Dużym wyzwaniem logistycznym był transport urządzeń z uwagi na ciężar i gabaryty poszczególnych elementów. Cały przesuwnik waży ponad 800 ton, a jeden transportowany element to ponad 300 ton.


fot.Archiwum SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

Równolegle, na SE Mikułowa prowadzone są prace związane z rozbudową rozdzielni 400 kV, dzięki której możliwe będzie podłączenie dostarczonych przesuwników do istniejących linii transgranicznych 400 kV relacji Mikułowa Hagenwerder. Realizację tego zadania powierzono wyłonionemu w publicznym przetargu konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. (Lider Konsorcjum) oraz SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.


fot.Archiwum SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

Przesuwniki fazowe są to specjalnego typu transformatory, które dzięki swojej konstrukcji umożliwiają regulację kąta napięcia, a przez to zmianę rozpływów mocy w systemie. W rezultacie Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) zostanie wyposażony w środki zaradcze pozwalające z jednej strony na  ograniczanie niepożądanych nieplanowych przepływów z systemu niemieckiego wpływających na  bezpieczeństwo pracy KSE, a z drugiej strony - na obniżenie marginesów bezpieczeństwa stosowanych przy wyznaczaniu transgranicznych zdolności przesyłowych.

Montaż wszystkich przesuwników podniesie poziom bezpieczeństwa pracy oraz zwiększy zdolności wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.