Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zaktualizowane Standardy Techniczne

8 maja 2020, 14:16

Zaktualizowane Standardy Techniczne
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne:

1. "Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, Administracyjnych, SAT oraz Testów Końcowych Zdalnego Sterowania" nr kodowy PSE- ST.FSK_SSiNPL” nr kodowy PSE-ST.FSK_SSiNPL/2020

Zaktualizowany dokument dotyczy realizacji testów:

  • FAT (ang. Factory Acceptance Tests) SSiN - określa zasady prowadzenia sprawdzeń systemu SSiN lub jego elementów w miejscu wytworzenia systemu SSiN,
  • Administracyjnych SSN - określa zasady prowadzenia sprawdzeń systemu SSiN potwierdzających poprawność i zgodność edycji sygnałów po stronie obiektu i po stronie systemów nadrzędnych (KDM/ODM, CN/RCN) oraz ośrodków sterowania Partnerów Energetycznych.
  • SAT (ang. Site Acceptance Tests) SSiN - określa zasady prowadzenia sprawdzeń systemu SSiN w miejscu jego docelowego zainstalowania, z udziałem urządzeń / układów zainstalowanych w obiekcie elektroenergetycznym, w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, przy współudziale ośrodków nadrzędnych (administrator telemechaniki KDM, administrator telemechaniki ODM, CN, RCN) oraz ośrodków sterowania Partnerów Energetycznych.
  • Końcowych Zdalnego Sterowania - określa zasady sprawdzeń systemu SSiN w miejscu jego zainstalowania oraz w ośrodkach nadrzędnych dla sprawdzenia funkcjonalności SSiN związanych ze sterowaniem z poziomu stacji i zdalnie z systemów dyspozytorskich.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

2. „Ograniczniki przepięć do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kVnr kodowy PSE-ST.Ograniczniki_110kV_220kV_400kV / 2020

Zaktualizowany dokument określa wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać nowe ograniczniki przepięć 110 kV, 220 kV, 400 kV przeznaczone do montażu w sieci przesyłowej PSE S.A. w celu ograniczenia przepięć łączeniowych i piorunowych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane.