Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE S.A.

4 lutego 2020, 11:13

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE S.A.
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne:

• „Załącznik 9 Oznakowanie linii” nr kodowy PSE-SF. Linia 400kV.9 PL/2019v1

Zaktualizowany dokument określa wymagania techniczne w zakresie oznakowania napowietrznych linii elektroenergetycznych NN z wyłączeniem oznakowania przeszkodowego.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

• „Załącznik 12 Oznakowanie przeszkodowe” nr kodowy PSE-SF. Linia 400kV.12 PL/2019v1

Zaktualizowany dokument dotyczy sposobu wykonania oznakowania przeszkodowego słupów oraz przęseł linii elektroenergetycznych 220 i 400 kV stanowiących przeszkody:

  • lotnicze – w tym zakresie obejmuje wymagania techniczne dotyczące poszczególnych systemów składających się na oznakowanie przeszkodowe,
  • ze względów ornitologicznych, z uwagi na krzyżowanie tras przelotów ptaków wędrownych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane:

  • „Załącznik 12 Oznakowanie przeszkodowe” nr kodowy PSE-SF. Linia 400 kV.12 PL/2015v1,
  • „Oznakowanie przeszkodowe linii 220 i 400 kV” nr kodowy PSE-TS.OP.NN PL/2015v1.

 

 • „Szafy pomiarowe 2019v1” nr kodowy PSE-TS.MQ PL/2019v1

Specyfikacja zawiera wymagania techniczne, które mają zastosowanie do nowoprojektowanych i modernizowanych szaf pomiarowych, w których zabudowane będą liczniki energii elektrycznej lub/i analizatory jakości energii elektrycznej wraz z urządzeniami pomocniczymi. Specyfikacja określa wymagania dla szaf pomiarowych przeznaczonych do zabudowy w stacjach elektroenergetycznych własności PSE S.A. i dedykowanych do:

  • instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych lub bilansowo-kontrolnych energii elektrycznej oraz analizatorów jakości energii elektrycznej własności PSE S.A.
  • instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej własności kontrahentów PSE S.A.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.