Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zaktualizowany standard techniczny Zasady kodowania FDMB

29 marca 2022, 10:58

Zaktualizowany standard techniczny Zasady kodowania FDMB
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowany Standard Techniczny „ZASADY KODOWANIA FDMB” (nr kodowy: PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.2/2022).

Specyfikacja została zaktualizowana w związku ze zmianami wynikającymi z:

  • Obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376) obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
  • Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nr DRE.WRE.744.9.2022.MZS z dnia 10 marca 2022 r., opublikowanej w dniu 14 marca 2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Energia elektryczna Nr 65 (3576), zatwierdzającej Zmiany nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, na  podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania i ustalającą termin wejścia w życie ww. Zmian, w zakresie zmian wynikających z ustawy wymienionej w pkt I powyżej, na dzień 1 kwietnia 2022 r.

W ramach wprowadzonej aktualizacji uwzględniono w dokumencie nowy kod dla Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego:

MBPEO – poprzez które jest reprezentowany zbiór PDE reprezentujący dostawy energii elektrycznej prosumentów energii odnawialnej i prosumentów zbiorowych energii odnawialnej do sieci OSD posiadającego bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, który w ramach zawartych umów świadczy usługi dystrybucji dla co najmniej 200 000 odbiorców końcowych.

Dokument obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Standard jest dostępny na stronie PSE w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Zasady kodowania FDMB i zastępuje dotychczas obowiązującą wersję o nr kodowym: PSE-ST.BE.RB.FDMBv1.1/2020.