Powrót

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące działań PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT

7 grudnia 2018, 12:44

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące działań PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym działań prowadzonych przez PSE w zakresie monitorowania rynku bilansującego w ramach wymagań Rozporządzenia REMIT. Zgodnie z tym Rozporządzeniem, PSE jako osoba zajmująca się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na rynku bilansującym, są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania krajowego organu regulacyjnego o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia art. 3 lub art. 5 rozporządzenia REMIT, tj. wykorzystania informacji wewnętrznych REMIT, manipulacji lub próby manipulacji  oraz do wdrożenia i utrzymywania odpowiednich i skutecznych mechanizmów oraz procedur mających na celu identyfikację takich przypadków.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną wybrane zagadnienia Rozporządzenia REMIT w zakresie związanym z monitorowaniem rynków oraz działania podejmowane przez PSE w ramach monitorowania rynku bilansującego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w Auli im. Stefanii Kasprzyk w dniu 19 grudnia 2018 r. w godz. od 11.00 do 13.00.

Zapis wideo spotkania zostanie udostępniony na stronie PSE po jego zakończeniu.

Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: rafal.grodzki@pse.pl, do dnia 17 grudnia 2018 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych: (i) Imię i Nazwisko, (ii) Nazwa firmy, (iii) Stanowisko, (iv) Marka oraz numer rejestracyjny auta.