Powrót

Zasady prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych..

17 listopada 2004, 00:00

Zasady prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych..
Opublikowano zasady prowadzenia skoordynowanych aukcji na rezerwację zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na wspólnych przekrojach CEPS, PSE-Operator i VE-T w 2005 roku.