Powrót

Zasady udostępniania zdolności przesyłowych w 2006 r. przed rozpoczęciem przetargów dobowych

22 grudnia 2005, 00:00

Zasady udostępniania zdolności przesyłowych w 2006 r. przed rozpoczęciem przetargów dobowych
PSE-Operator S.A. informuje, że ČEPS, a.s.; E.ON Netz GmbH; PSE-Operator S.A.; Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; Vattenfall Europe Transmission GmbH rozpoczęły udostępnianie zdolności przesyłowych na wspólnych przekrojach granicznych zgodnie z opublikowanymi zasadami przetargów na rok 2006. Dotychczas odbył się przetarg roczny na rok 2006 i przetarg miesięczny na styczeń 2006 r.

Termin rozpoczęcia przetargów dobowych i elektronicznego transferu przydzielonych zdolności przesyłowych oraz rozpoczęcie pracy e-portalu będzie ogłoszony przez Biuro Aukcyjne nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym uruchomieniem.
W celu odpowiedniego przygotowania przetargów dobowych od strony technicznej i organizacyjnej, operatorzy uzgodnili, że w okresie przejściowym od 31.12.2005 do 09.01.2006, przetargi dobowe na przekrojach PSE-O-VET, PSE-O-CEPS i PSE-O-SEPS nie będą się odbywały. W tym okresie przewiduje się również okresowe wyłączenia systemu informatycznego (e-Trace) Biura Aukcyjnego (patrz Załącznik do Komunikatu).
PSE-Operator S.A. informuje również, że zgodnie z Zasadami Przetargów na rok 2006, planowane transfery na okres 01.01.2006 oraz 02.01.2006 – 08.01.2006 powinny być zgłoszone na odpowiednim formularzu (patrz Annex 10 do Zasad Przetargów) do godz. 12 w dniu 22.12.2005. Zgodnie z Zasadami Przetargów na rok 2006 (Art. 9.3) do czasu rozpoczęcia elektronicznej procedury zgłaszania transfery powinny być dostarczone do Biura Aukcyjnego drogą faksową.
Przewidywana data rozpoczęcia przetargów dobowych i elektronicznego zgłaszania transferów to 10.01.2006 r. (przetarg na 11.01.2006 i transfery na 12.01.2006).

Załącznik:
Harmonogram procesu udostępniania zdolności przesyłowych przez PSE-O w okresie przejściowym na początku roku 2006.

Aukcje dobowe

Data

Doba handlowa

Zgłaszanie grafików w trybie dobowym do

Zgłaszanie grafików  w trybie dodatkowym do

Praca systemu
e-Trace

TAK

30.12.2005

31.12.2005

07:45

30.12.2005

12:00

30.12.2005

\"stary\"
e-Trace

NIE

31.12.2005

01.01.2006

07:45

31.12.2005

-

-

-

NIE

01.01.2006

02.01.2006

07:45

01.01.2006

-

-

-

NIE

02.01.2006

03.01.2006

07:45

02.01.2006

-

-

-

NIE

03.01.2006

04.01.2006

07:45

03.01.2006

-

-

-

NIE

04.01.2006

05.01.2006

07:45

04.01.2006

-

-

-

NIE

05.01.2006

06.01.2006

07:45

05.01.2006

-

-

-

NIE

06.01.2006

07.01.2006

07:45

06.01.2006

-

-

wyłączony

NIE

07.01.2006

08.01.2006

07:45

07.01.2006

-

-

wyłączony

NIE

08.01.2006

09.01.2006

07:45

08.01.2006

-

-

wyłączony

NIE

09.01.2006

10.01.2006

07:45

09.01.2006

-

-

wyłączony

TAK

10.01.2006

11.01.2006

07:45

10.01.2006

12:00

10.01.2006

\"nowy\"
e-Trace